Nezamestnanosť na Slovensku klesla v septembri na rekordne nízkych 6,42 percenta

SPRÁVY
2 /

nezamestnanost1

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesá každým mesiacom.Za september dosiahla rekorde nízku hodnotu na úrovni 6,42 percenta.

Pokles miery nezamestnanosti láme rekordy

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu septembra tohto roka oproti augustu klesla o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 3 percentuálne body. Na tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce na Slovensku evidovali na konci minulého mesiaca 175.021 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s augustom ide o pokles 3.232 ľudí. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v septembri 206.887 osôb.

V našom kraji predstavuje evidovaná miera nezamestnanosti za september 9,17 %. Najnižšia bola v okrese Banská Bystrica 4,41 %, naopak najvyššia v okrese Rimavská Sobota 20,28 %.

Absolventi stredných škôl

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter uviedol, že každoročne v septembri sa do evidencie úradov práce prihlasujú absolventi stredných škôl. V minulom školskom roku ukončilo štúdium na strednej škole takmer 48,9 tisíc študentov, z nich sa na úradoch práce minulý mesiac zaevidovalo takmer 7 tisíc. Ide o 14,3 % zo všetkých absolventov stredných škôl.

Rok predtým ukončilo štúdium na strednej škole 45 tisíc študentov a na úrady práce prišlo 7,6 tisíca študentov, čo tvorí 16,9 % zo všetkých absolventov. Môžeme konštatovať medziročný pokles o 2,6 percenta prihlásených do evidencie v porovnaní rokov 2016 a 2017,“

povedal Richter.

Najviac absolventov podľa neho prišlo na úrady práce v Košiciach, v Prešove, v Žiline, v Bardejove a v Námestove. Najviac evidovaných absolventov stredných škôl malo nižšie stredné odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie. Išlo najmä o absolventov Obchodných akadémií, gymnázií a hotelových akadémií.

 „Z tých, ktorí sa zaevidovali na úradoch práce, je 92 percent s odborným vzdelaním. Títo absolventi by sa mali bez problémov uplatniť na trhu práce. Som osobne presvedčený, že drvivá väčšina z nich dostane ponuku. A nie jednu, bude ich viac,“

dodal minister Ján Richter.

Generálny riaditeľ UPSVAR Marián Valentovič upozornil na to, že absolventom stredných škôl úrady práce už ponúkajú voľné pracovné miesta:

„Pre každého jedného mladého človeka do 29 rokov máme minimálne jedno pracovné miesto, ak nie viac. Ak by absolventi tieto pracovné miesta neprijali, úrady práce v rámci národných projektov v celkovej sume vyše 100 mil. eur ponúknu absolventom nejaký z nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Úrad práce je schopný poskytnúť a zabezpečiť prax u zamestnávateľa, príspevok danému zamestnávateľovi, pokiaľ zamestná takéhoto uchádzača o zamestnanie, príspevok na dochádzku do zamestnania alebo na presťahovanie do zamestnania, či príspevok na rekvalifikáciu.“

Percentuálna miera evidovanej nezamestnanosti v krajoch

Trnavský kraj 2,97

Bratislavský kraj 3,56

Trenčiansky kraj 3,87

Nitriansky kraj 4,55

Žilinský kraj 5,08

Banskobystrický kraj 9,17

Prešovský kraj 10,32

Košický kraj 10,48

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné