V nedeľu budú na Námestí SNP protestovať malí družstevníci proti šmejdom

SPRÁVY
5 /

protest

Do redakcie sme dostali list družstevníkov z Dubového pri Turčianskych Tepliciach, ktorí sa rozhodli protestovať v nedeľu dopoludnia  17. decembra v Banskej Bystrici na Námestí SNP proti šmejdom. Ich stanovisko Vám prinášame v plnom znení.

List malých družstevníkov

Obraciame sa na Vás v mene približne 200 malých družstevníkov z PD Turiec Dubové s prosbou o pomoc. Vzhľadom na zúfalú situáciu, už nevidíme iné východisko, ako aspoň zorganizovať verejný protest a upozorniť na problém prostredníctvom  novinárov.

Praktiky tzv. šmejdov, ktorí to rôznymi spôsobmi skúšajú na starších ľudí sa totiž zjavne nezastavia pred ničím a aktuálne je tu snaha obrať ľudí o jedinú istotu – pôdu! 

V liste od vedenia družstva, ktorý Vám posielame v prílohe je to čierne na bielom: každý z týchto ľudí má okamžite zaplatiť takmer 13 000 eur, v opačnom prípade majú odísť a prídu o všetko. Družstvo sa totiž podľa vedenia  ÚDAJNE ocitlo v obrovskej strate 2,5 milióna eur, na ktorú sa takto majú ľudia poskladať. 

Pre väčšinu týchto ľudí je to neriešiteľná situácia. Iba, ak by siahli po životných úsporách, ktorými chceli napríklad pomôcť vnúčatám. Samozrejme, aj to len za predpokladu, že nejaké úspory majú. Ďalšou možnosťou je predať, čo sa dá, aby si svoj podiel v družstve uchránili. Tí mladší si prípadne môžu zažiadať o hypotéku a nakoniec ešte riskovať aj strechu nad hlavou. Pretože ako je zjavné, dôvera vo vedenie družstva sa nemusí naplniť.

Ako a prečo sa družstvo hospodáriace na výmere 2700 ha dostalo do tak obrovskej straty, totiž nie je známe. Tieto otázky sa však určite dajú položiť práve vedeniu družstva. V každom prípade, každému správnemu gazdovi hneď napadne, aké sú vlastne záruky, že sa družstvo nedostane znova do straty?  Zopakoval by sa tento výber „desiatkov“ znova?  A  ako vôbec by družstvu pomohlo, ak by zaplatili iba niektorí a družstvo by aj tak zostalo v strate?  Inými slovami pre dezorientovaných ľudí príliš málo informácií na rýchle rozhodovanie sa o životných úsporách!

A teraz k praktikám ŠMEJDOV 

Čiže situácia je taká, že cca 200 najmä jednoduchých a starších ľudí, s nízkym právnym povedomím dostalo pred Vianocami nie príliš pekný “darček”, vďaka ktorému môžu prísť o všetko. Momentálne sú “bombardovaní” sofistikovanými výzvami popretkávanými paragrafmi, z ktorých sú zmätení a nevedia čo robiť. 

Ten, kto toto zinscenoval, si by bol zjavne vedomý, že to bude pre ľudí neriešiteľná situácia. A hneď ponúka aj “pomocnú ruku”. Čuduj sa svete, našla sa  totiž firma, ktorá je ochotná s vyrovnaním sekery pomôcť a stratu zatiahnuť. 

Má to však jeden „háčik“.  Družstevníkom za ich podiely vyplatí “krásnu sumičku” 150 eur! a tím zostanú len oči pre plač. Prečo vedenie družstva takto v liste priamo ponúka „služby“ práve tejto firmy sa však už nedozviete.  Rovnako sa nedozviete, kto a ako vypočítal práve  sumu 150 eur. Faktom je len to, že odkúpením podielových listov za týchto podmienok by táto firma ovládla družstvo a súčasné vedenie jej k tomu zjavne dláždi cestu. 

Nedeľný protest

Proti týmto praktikám budeme protestovať v nedeľu 17. decembra 2017 na Námestí SNP v Banskej Bystrici, kde sa od 9:15 hod. natáča živá relácia Farmárskej revue a pokúsime sa na svoju situáciu priamo na mieste upozorniť. 

Zdroj: (dem), Foto: ilustračné