Ľubomír Motyčka: Pred letnou sezónou v kraji

Blog
11 /

Jednou z hlavných úloh VÚC je pomáhať pri rozvoji cestovného ruchu ako odvetvia ekonomiky, ktoré dáva prácu tisícom ľudí. A to ide aj o ľudí s nízkou kvalifikáciou, s ktorými je trvale najväčší problém.

Svojho času prišiel Marian Kotleba s teóriou lopaty a krompáče. Že tu by našiel naplnenie svojho hesla? Na staré politické slogany, ktoré dávno splnili svoj propagandistický účel, sa už zabudlo.

A cestovný ruch je asi príliš zložitý, rôznorodý, nevyhovuje lacným heslám jeho voličov. Hneď po voľbách som núkal spoluprácu a poslal som rozsiahly mail na VÚC. Dokonca niekoľko a jeden šiel priamo Kotlebovi. Dodnes som nedostal odpoveď.

Po vyše dvoch rokoch sa podarilo presadiť dotlač propagačných materiálov. Tak, aby bolo čo rozdávať na veľtrhoch a výstavách. Teraz má komisia pre regionálny rozvoj a cestovný ruch ďalšiu ťažkú úlohu. Presadiť aj tvorbu niečoho nového.

Prvá reakcia bola: A prečo. Stačí internet.“ Argumentoval som tým, prečo svoj plátok Náš kraj vydáva sporadicky Kotleba na papieri a tlačou, nech využíva len internet.

Prišiel čas rozdeliť prebytok. Už jeho tvorba je nezmyslom. Treba hospodáriť uvážlivo a dať občanom, čo potrebujú. Nie až po roku. Dostanú o rok neskôr to, čo by mohli mať vopred.

Máme aj regionálne cesty medzinárodného významu. Do Španej Doliny, k priehrade Teplý Vrch a najmä cestu z Táľov na Srdiečko. Tam sa v tomto roku dokončujú investície v hodnote 14 miliónov EUR.

Prístupová cesta je strašná. Najmä vďaka poslancom za SMER – SD sa podarilo investíciu navýšiť tak, že možno sa podarí urobiť vyše polovice cesty. Argument proti? Načo robiť cestu pre golfistov? Sú bohatí. Ide teda o vyslovene populistické prihováranie sa frustrovaným voličom Kotlebovej strany, ktorí sú plní nenávisti ku každému úspechu.

A asi v tom je problém. Je všeobecne známe, že Kotleba nerieši problémy kraja. On všetko posudzuje z hľadiska svojej politickej strany a jej voličov. A tí o cestovnom ruchu veľa nevedia. Nevedia ani to, že oblasť Táľov už dnes poskytuje vyše 800 pracovných miest v cestovnom ruchu a po dokončení to bude ešte viac. 

Ide o prácu pre ľudí. No sú oblasti kraja, ktoré sa nerozvíjajú, kde počet návštevníkov stále klesá. V časoch, keď takmer všade inde ich počet naopak prudko stúpa a občania z tohto profitujú. Majú prácu, predávajú svoje produkty.

Tu chýba ťah na bránu. Menej atraktívny pre voličov, menej ukričaný cez prázdne heslá, ale príťažlivý pre skutočné potreby občanov. Ak si teda povieme, čím je vedenie kraja zaujímavé pre svojich občanov, tak nám vychádza asi len jedno. Je to tvrdá škola demokracie a ponaučenia, aký zmysel má slovo voľby...

Autor: Ľubomír Motyčka, Foto: ilust.

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka