Ľubomír Motyčka: Podporujem protest

Blog
0 /

Pred desaťročiami sa za symbol jedovatosti v poľnohospodárstve považovalo DDT. Potom sa potichu začali používať neonikotinoidy.

Tie súčasné sú vyše 7000 – krát jedovatejšie, ako niekdajší symbol chemického zla. Ich účinnosť je kratšia, ale hrozba strašná. A úloha? Likvidovať škodlivý hmyz. Prvé na rane sú včely. Neonikotinoidy spôsobujú hromadné hynutie včelstiev, zhoršujú imunitný systém včiel a prinášajú množstvo iných porúch.

Len od roku 1992 bolo napísaných viac ako sto vedeckých štúdií o ich škodlivosti. Nemilosrdné zákony globalizovaného zisku však stále víťazia. Banskobystrický kraj má mimoriadne dobré podmienky na rozvoj včelárstva. Ale aj vinou neonikotinoidov neraz včelstvá na pohľad úplne bezdôvodne hynú.

Preto podporujem verejné zhromaždenie včelárov 20. mája od 15:00 do 17:00 hod. na Námestí SNP v Bratislave.

Ide o včely, ide však aj o ľudí. O charakter poľnohospodárstva. V Banskobystrickom kraji potrebujeme zdravé a ekologické poľnohospodárstvo, ktoré obohacuje jednotlivé regióny, robí ich zaujímavejšie a príťažlivejšie.

Je to práca pre ľudí, sú to zdravé regionálne potraviny, je to jedna súčasť zážitkového a kultivovaného cestovného ruchu. Ten je postavený na zdôrazňovaní osobitostí regiónov, regionálnej kuchyni a ponuke zdravých potravín.

Med a iné včelie produkty z našich regiónov sú len vrcholom ľadovca. Zápas o včely je zápasom o zdravé potraviny, o dôstojnejší život aj v našom kraji. A je to aj zápas proti nemilosrdnej moci peňazí.

Autor: Ľubomír Motyčka, Foto: ilust.

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka