Ľubomír Motyčka: Klamstvo ako systém?

Blog
16 /

Jeden z Kotlebových argumentov, prečo by mala mať Bystrica menej poslancov VÚC bolo aj to, že silný okres sa presadzuje na úkor slabého. Na to niet argumentov, pretože každý normálny poslanec nie je poslancom len za svoj okres, ale za celý kraj. Okrem toho sú poslanecké kluby naprieč celým krajom, v prípade SMK aspoň južných okresov.

Zato príklady diskriminácie Banskej Bystrice tu sú. Na zasadnutí VÚC som niektoré pripomenul. Napríklad cesta na Pršiansku terasu. Už bolo na svete stavebné povolenie, už bolo treba len robiť. Kotleba všetko zmietol zo stola a na konci jeho volebného obdobia treba začať odznova.

Regionálna cesta medzinárodného významu na Španiu Dolinu stále nie je dokončená. A ozaj? Spomenie si ešte niekto na cyklocestičku Banská Bystrica – Zvolen? Napriek veľkej nechuti zo strany predsedu VÚC sa podarilo urobiť aspoň úsek Sliač – Zvolen. A je veľmi obľúbený. Kde je pokračovanie, ktoré by malo byť v rukách VÚC?

Nemalo to byť sťažovanie si, len vecné poukázanie na to, či Bystrica niekoho slabšieho o čosi uberá. Na to sa ozval pán Uhrík, riaditeľ Úradu BBSK s tým, že nemám informácie, lebo na cestičke sa pracuje, sú rokovania a pôjde to dokonca z eurofondov.

Chvíľu som rozmýšľal. Akože nemám informácie? A ak ich nemám, na komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu nám ich mali poskytnúť. Ale veď poskytli. Asi tak pred rokom. Poslanec Kusein sa na cestičku pýtal. Vraj to nie je téma na programe dňa, nikto to nerieši.

Tak potom ako? Na rokovaní o cestičke bol aj Jakub Gajdošík, viceprimátor Banskej Bystrice. Od neho som sa dozvedel, že bolo len jedno stretnutie, kde zástupcovia zainteresovaných miest a obcí dostali za úlohu pozemky majetkovo právne vysporiadať. A to bolo všetko. Pokiaľ ide o eurofondy, na tie možno zabudnúť, kým celá trasa vysporiadaná nie je.

Lenže, to bol problém pred štyrmi rokmi. Potrebná bola súčinnosť VÚC. I spolupráca, ale aj istá koordinácia. Teda, ono je všetko stále na jednom mieste. A reč je znova o tom len preto, lebo idú voľby a nie je múdre stavať sa proti cyklocestičkám. Sú populárne. Škoda, že na to Kotlebovci prišli až teraz. Nemyslím si však, že by ich to mrzelo.

Skôr sa asi cynicky spoliehajú na krátku pamäť ľudí a chcú sa tváriť, že oni sú tí, ktorí to rozbiehajú. Klamstvo je totiž súčasťou ich systému. Žiadny občan, len moc. Pokiaľ možno, nech je jej čo najviac.

Autor: Ľubomír Motyčka, Foto: ilust.

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka