Ľubomír Motyčka: Hurá na huby alebo čo ponúka Ľubietová?

Blog
8 /

Nie, nechcem zavádzať. Huby ešte nerastú. Ale, už čoskoro začnú. A Ľubietová či Strelníky, alebo Povrazník sa zaplnia stovkami áut.

Je neuveriteľné, že skoro všetci sa vrátia domov spokojní. Niektorí preto, lebo nájdu veľa, iní preto, že sa potešia aj z mála. A z prechádzky po krásnej prírode.

Čo keby sme však do tohto kraja zavítali aj mimo hubárskej sezóny? Že načo? Hrb nad Ľubietovou je geografickým stredom Slovenska. A to je vari slušný dôvod na návštevu. Nad obcou si môžeme kúpiť pstruhy, dá sa tu zajazdiť si na koni, Strelníky ponúkajú celkom pekné kúpalisko a v zime aj malú zjazdovku.

Ľubietovská keramika sa vo väčšom robí už najmä v neďalekej Slovenskej Ľupči, ale nejaké tie pozostatky remesiel ešte ostali. Dokonca, tak sa zdá, že majú šancu sa opäť rozvinúť. A vôbec, krajina je tu prekrásna a prechádzky po okolí vždy stoja za to.

No a teraz to najdôležitejšie. Baníctvo a hutníctvo. Ťažilo sa tu už pred 2.400 rokmi. Rudy sa aj spracúvali. Zlaté, slávne medene a nakoniec aj železné. Takýchto oblastí máme na Slovensku viac, no v Ľubietovej je aj občianske združenie Libetha na čele so starostom Pavlom Zajacom a jeho manželkou. A tak, kým v prípade niektorých iných združení sa neustále len vyrábajú projekty pre projekty, tu sa akákoľvek peniažky zužitkujú nanajvýš efektívne.

Náučný chodník v Ľubietovej je jeden z najlepších na Slovensko. Prejsť celý, na to treba vyše dve a pol hodiny času a dvestometrové prevýšenie sa niekomu môže zdať priveľké. Ibaže, tu možno nazrieť do niekdajších šácht, možno si pozrieť staré haldy, dokonca aj vysokú pec z konca osemnásteho storočia v osade Tri vody.

Pôvodne stála v Ľubietovej aj vôbec najstaršia vysoká pec v Uhorsku. Keď sa konajú rôzne akcie, nechýbajú ani ukážky tavenia železnej rudy v starobylej peci. Poťažkal som si v ruke taký kus železa. Vraj sa z toho už dajú vyrábať klasické železné predmety.

Banský náučný chodník je k dispozícii aj pre tých, ktorí nemajú čas na dlhé výlety. Ibaže, vtedy človek uvidí menej. Úplne najlepšie je ohlásiť sa u starostu. Buď on alebo jeho manželka sa s návštevníkmi vyberú na celý okruh. Sú to veľkí nadšenci.

A ak aj nájdete nejakú huby a budete sa už ponáhľať, pristavte sa pri obecnom úrade. Stojí na mieste protitureckého obranného hradu. Tu nájdete malé múzeum z histórie obce, mineralogické múzeum, pri obecnom úrade stará pec na vypaľovanie keramiky i keramické výrobky či miestnych permoníkov z dreva.

No a sú tu aj pamätníky. Na obete prvej i druhej svetovej vojny, ale aj na slávne časy z roku 1848, keď Ľubietová prispela svojim podnetom k hurbanovskému povstaniu. A to prostredníctvom memoranda za práva Slovákov a slovenského jazyka.

Už dnes je Ľubietová turisticky viac ako zaujímavá. A o rok pribudnú ďalšie atraktivity. Nie, nebude to žiadny aquapark, no banícke tradície tu prezentované sú všeobecne zaujímavé.

Autor: Ľubomír Motyčka, Foto: autor

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka