Kotlebov človek chcel byť na poslednú chvíľu vo vedení závodných odborov pri BBRSC

SPRÁVY
3 /

bbrsc

Ešte v pondelok napriek zatĺkaniu dosluhujúceho vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja o skutočnom pozadí prekvapujúceho vzdania sa mandátu krajského poslanca Miroslava Suju, pár dní pred nástupom novozvolených poslancov, sa ako jeden z pravdepodobných dôvodov udávalo jeho šéfovanie krajskej firme Banskobystrická regionálna správa ciest a. s. (BBRSC), keďže ako poslanec by mal v tom prípade konflikt záujmov

Najskôr to mala byť manažérska funkcia v BBRSC

Niektorí poslanci  hovorili aj o možnom zlatom padáku, keď by ho odvolával z vysokej manažérskej funkcie nový župan. Viac či menej to potvrdzovali aj vyhýbavé slová predsedu BBSK Mariana Kotlebu a najmä riaditeľa Úradu BBSK Milana Uhríka.

„To je otázka na predstavenstvo spoločnosti. Pokiaľ viem, zatiaľ nie je nainštalovaný. Čo sa týka toho či bude alebo nebude, z môjho pohľadu by to bolo dobré riešenie, pretože ten človek dokázal v BBRSC obrovské výsledky. Ja plním len funkciu akcionára,“

povedal Marian Kotleba, hoci on ako štatutár BBSK je najvyšším orgánom – valným zhromaždením tejto krajskej akciovky.

„O zmenách vo vedení BBRSC a.s. zatiaľ osobne neviem, ale viem, že bolo plánované zúženie riadiacej štruktúry firmy a že pán Suja by sa mal stať riaditeľom. Je treba uznať, že firmu riadi naozaj dobre a pod jeho vedením dosiahla historicky rekordný zisk,”

 uvádzal Milan Uhrík.

Predsedníčka predstavenstva BBRSC a. s. Ivana Slivková  potvrdila len to, že spoločnosť  vedie dočasne poverený riaditeľ Igor Čierny:

Vykonáva funkciu do času, kým bude vymenovaný nový riaditeľ. O tom predstavenstvo ešte nerozhodlo. Budeme rozhodovať v najbližšom období. Neviem však povedať, kedy to bude.”

Keďže samotný Miroslav Suja, ktorý zostal podpredsedom predstavenstva krajskej akciovky,  sa spolu s ostatnými členmi predstavenstva či dozornej rady na čele s povereným riaditeľom k ničomu nevyjadrovali, snažili sme sa zistiť skutočnú pravdu o jeho budúcnosti resp. avizovanom „zabetónovaní sa“ v krajskej firme aj po výmene župana, ako zaznievalo z poslaneckých kruhov.

Bolo nám jasné, že keby sa Suja, ktorý sa podieľal aj na podivnom predaji vyše sto kusov vyradenej techniky BBRSC za jedno euro súkromnej eseročke,  stal  riaditeľom krajskej firmy, nový župan v pozícii valného zhromaždenia akciovky by ho cez nové predstavenstvo pravdepodobne beztak odvolal, aj keď s nejakým odstupným podľa zmluvy.

Napriek tomu  že mesiac pred regionálnymi voľbami sa v BBRSC menili stanovy, v ktorých sa okrem iného uvádzalo, že “generálny riaditeľ je zamestnancom spoločnosti” a táto formulácia mala zabezpečiť  jeho neodvolateľnosť (v organizačnom poriadku platnom od 1. decembra 2017 sa dokonca preniesli kompetencie predstavenstva na generálneho riaditeľa so zrušením funkcie riaditeľa), v skutočnosti to právne nezabezpečovalo  “zabetónovanie sa” Suju vo firme, ktorý tu chce zjavne ďalej hájiť niečí (svoj?) záujem.

Napokon sa z toho vykľuli odbory

Pred pár dňami sa podľa našich informácií  Miroslav  Suja stal zamestnancom BBRSC  a.s. ako  kontrolór kvality vykonaných prác. Táto krajská firma má šesť závodov v Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote, vo Veľkom Krtíši, Zvolene a v Žiari nad Hronom. V každom z nich funguje základná organizácia Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ), v ktorej čele stojí volený predseda. Šiesti predsedovia ZO IOZ tvoria Radou predsedov, ktorú vedie zasa jej predseda.

Ako sme sa dozvedeli, mal Suja resp. ľudia z ĽSNS  presviedčať  niektorých funkcionárov zo základných organizácií IOZ na závodoch, aby sa ako nový zamestnanec stal členom odborov a potom ho zvolili  v nejakom závode za nového predsedu základnej odborovej organizácie. Mohol by tak kandidovať aj na predsedu Rady predsedov ZO IOZ. Ako predstaviteľovi závodných odborov  by mu to v zmysle Zákonníka práce zaručovalo právnu ochranu pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa a faktické „zabetónovanie sa“ na istý čas v BBRSC a.s.

Suja dokázal zabezpečiť, že sa nedávno zišli piati členovia  Rady predsedov IOZ zo závodov, jeden ochorel.  Napokon štyria hlasovali proti kooptovaniu Suju za ich člena, iba jeden bol za. Ani tento plán teda nevyšiel.

Vzhľadom na krátkosť času do nástupu nového župana Jána Luntera a očakávané zmeny vo vedení krajskej firmy i v jej orgánoch sa “zabetónovanie” Suju v BBRSC už veľmi pravdepodobne nestihne. Navyše medializáciou kauzy „Miroslav Suja a dianie v BBRSC“ sa už nič neutají, takže akékoľvek pochybné konanie vyjde najavo.

Jedinou nezodpovedanou otázkou zostáva, prečo je také dôležité a čo všetko sú preto schopní Kotlebovi ľudia vykonať, aby Miroslav Suja zostal v krajskej cestárskej firme takpovediac za každú cenu? Všetko bude jasné po 4. decembri 2017, kedy skladajú sľub novozvolení poslanci so županom a ten bude môcť následne aj s právnikmi oficiálne nazrieť nielen do zákulisia Úradu BBSK, ale i BBRSC a.s.

 

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné