Tieto komunitné projekty v Banskobystrickom kraji získavajú podporu Nadácie VÚB

SPRÁVY
0 /

projekt1

Obyvatelia miest a obcí v Banskobystrickom kraji svojimi hlasmi rozhodli, ktoré 3 nápady na zlepšenie komunitného života v kraji dostávajú zelenú na svoju realizáciu. O ich finančnú podporu sa postará Nadácia VÚB v rámci programu Komunitné granty.

Nadácia VÚB a Komunitné granty

Tá prerozdelí takmer 80 000 eur medzi 24 víťazných projektov z celého Slovenska. Z tejto sumy si po 4 000 eur odnesú aj ďalšie dva projekty z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru z Banskej Bystrice a Žiliny, ktoré vybrala spomedzi všetkých žiadateľov organizácia Impact HUB.

Od 6. do 21. novembra bolo možné na stránke http://www.komunitnegranty.sk/ prideliť svoj hlas niektorému zo 48 projektov z rôznych regiónov Slovenska – 6 z každého kraja. Tie posunula do užšieho kola 3. ročníka programu „Komunitné granty – 80 000 eur pre komunity, kde to žije“ odborná komisia.

Tentoraz sa do verejného hlasovania zapojil doposiaľ najvyšší počet – až 61 932 podporovateľov. Projektom plánovaným v rámci Banskobystrického kraja poslali členovia miestnych komunít a ich prívrženci spolu 5 569 hlasov. Tri organizácie z tohto kraja s najvyšším počtom hlasov dostávajú od Nadácie VÚB grantový príspevok do výšky 3 000 eur na základe predloženého projektu, ktorý využijú na skvalitnenie komunitného života miestnych obyvateľov v priebehu budúceho roka.

„Pokladáme za dôležité prerozdeliť našu podporu čo najférovejšie a najtransparentnejšie. A sme presvedčení, že práve verejné hlasovanie nám to umožňuje. Ceníme si snahu všetkých organizácií, ktoré nám zaslali svoje premyslené projekty a dobré nápady, ako ich uviesť do života. Rovnako nás však teší aj záujem zo strany miestnych obyvateľov, ktorí sa vedia za dobrú vec osobne postaviť. Komunitám, ktoré dokázali najlepšie spojiť svoje sily v rámci hlasovania, patrí právom naša podpora,“

hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

Víťazné komunitné projekty z Banskobystrického kraja

Prvým z podporených projektov je nápad od zvolenského občianskeho združenia DysŠanca, ktorého cieľom je vytvoriť náučno-relaxačný chodník v rámci ZŠ Námestie mládeže vo Zvolene. Toto ich „vysnívané arborétum“, ako prezrádza aj názov samotného projektu, poskytne žiakom a verejnosti prostredníctvom interaktívnych tabúl podnetné vzdelávanie v oblasti prírodovedy.

Obyvatelia Banskobystrického kraja svojimi hlasmi posunuli do prvej trojky aj návrh Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom. V rámci neho si budú môcť Banskobystričania počas verejných podujatí vyskúšať svetovo unikátny simulátor autizmu. Cieľom je podporiť v spoločnosti búranie bariér, predsudkov a strachu, ktoré v spoločnosti sú a vyplývajú zo zdanlivo zvláštneho správania sa a reakcií ľudí s autizmom. Simulácie autizmu budú tiež sprevádzané rozhovormi s rodičmi autistov.

Finančné prostriedky od Nadácie VÚB pre svoj projektový zámer putujú aj do mesta Žiar nad Hronom. Vďaka grantu bude doplnená alejová výsadba o 39 nových drevín v rámci oddychovej zóny ETAPA – vyhľadávanej lokality voľnočasových a športových aktivít Žiarčanov. Nové stromy budú plniť nielen estetickú funkciu, ale ich prínosom bude aj ochrana pred prachom a hlukom z blízkej miestnej komunikácie Mladí ľudia tu dostanú tiež priestor na vlastný tvorivý prejav na ploche betónového plotu, ktorá bude integrálnou súčasťou tohto miesta.

Prehľad všetkých víťazných projektov v rámci jednotlivých krajov Slovenska, ich anotácie ako aj bližšie informácie o podpore a plánovanej realizácií nájdete na stránkach http://www.nadaciavub.sk/ a http://www.komunitnegranty.sk/.

Ocenený nápad start-upového komunitného podnikania na Horehroní a v Žiline

Program Komunitné granty má ešte aj ďalší, špeciálny zámer. Nadácia VÚB medzi spoločensko – prospešnými projektmi osobitne oceňuje v spolupráci s organizáciou Impact HUB aj nápady z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru. Dvom takto vybraným organizáciám je udelené špeciálne Ocenenie Impact HUB a grant vo výške 4000 eur od Nadácie VÚB.

Prvým oceneným subjektom je Združenie mladých Rómov z Banskej Bystrice, ktoré si zaslúžilo Ocenenie Impact HUB vďaka svojmu unikátnemu podnikateľskému prístupu pri riešení zložitej sociálnej problematiky. Toto občianske združenie prevádzkuje práčovňu, v ktorej zamestnáva obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín.

Na základe udeleného grantu bude môcť navýšiť technologické kapacity práčovne, čo umožní získať nové zákazky a splniť hlavný cieľ tohto komunitného projektu – samofinancovanie a rozširovanie sociálnych aktivít tejto skupiny obyvateľov na Horehroní.

Druhým projektom, ktorý získal Ocenenie Impact HUB v roku 2017, je komunitná iniciatíva PURE JUNK zo Žiliny. Koncept získal uznanie vďaka jeho schopnosti využiť recykláciu odpadového materiálu ako podnikateľskú výhodu v spojení so šírením prospešného konceptu v rámci blízkej komunity.

Realizátori projektu sa venujú navrhovaniu a výrobe recyklovaného nábytku a rôznych dizajnových doplnkov, čím dávajú odpadu novú hodnotu a zároveň zlepšujú dopad výroby na životné prostredie vo svojom okolí. Z udeleného grantu plánujú realizovať workshopy na stredných odborných školách s cieľom šíriť osvetu o stolárskom remesle v nadväznosti na koncept recyklácie dreveného odpadu.

Do tretieho ročníka programu Nadácie VÚB Komunitné granty sa zapojilo spolu 152 rôznych občianskych združení, komunitných centier a samospráv zo všetkých kútov Slovenska, pričom projektov obohatených o rozmer komunitného podnikania start-upového charakteru či technologické zameranie bolo 17.

Zdroj: Tomáš Turčan, Foto: Nadácia VÚB