Keď zubatá kosu brúsi v Thurzovom dome

Výstava
2 /

ked zubata kosu brusi...

Ako sa v minulosti veštila smrť? Prečo pohrebné rituály starých Slovanov boli sprevádzané hodovaním, spevom a tancom? Kto boli plačky a čo bolo ich hlavnou úlohou? Myslíte si, že upír či vlkolak sa zrodil vo filmových štúdiách v Hollywoode?

Pozvanie Stredoslovenského múzea na najnovšiu etnografickú výstavu patrí opäť nielen priaznivcom slovenských tradícií, ale aj záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o zvykoch, obradoch a poverách našich predkov pri odchode človeka zo sveta živých. Slávnostné otvorenie etnografickej výstavy s názvom KEĎ ZUBATÁ KOSU BRÚSI sa uskutoční už vo štvrtok 12. októbra 2017 o 16:00 hod. vo výstavných priestoroch Thurzovho domu.

 Výstavy s ľudovou tematikou majú v činnosti SSM svoje stále miesto

Po výstave „Búvajže mi, búvaj“ a „Otvárajte dvere, svadobná rodina!“ prichádza etnologička Jana Nahálková s novou výstavou, tentoraz o zvykoch pri úmrtí pod názvom „Keď zubatá kosu brúsi…“

Výstava je v poradí treťou a zároveň aj záverečnou z triptychu pripravovaných podujatí, prostredníctvom ktorých predstavuje životný cyklus dedinského obyvateľa v minulosti, od narodenia cez sobáš, až po jeho smrť.

„Aj napriek tomu, že predstava smrti je neoddeliteľnou súčasťou života, v dnešnej spoločnosti je skôr vytláčaná na okraj, niekedy až tabuizovaná či priam banalizovaná, a to najmä prostredníctvom hororových filmov o upíroch, bosorkách či vlkolakoch. Ucelený pohľad na smrť, rozlúčku pozostalých s nebožtíkom a rôzne pohrebné rituály našich predkov prináša vo svojej autorskej výstave etnologička Stredoslovenského múzea Jana Nahálková,“

zdôrazňuje výber témy a jej význam v celospoločenskom kontexte riaditeľ múzea Roman Hradecký.

Keď nastala posledná hodina…

„Odchod zo sveta  je už od nepamäti spätý s osobitými obyčajmi, obradmi či magickými rituálmi a praktikami, ktoré mali uľahčiť prechod nebožtíka zo sveta živých do sveta mŕtvych. Zanedbanie určitých rituálov mohlo zapríčiniť večné blúdenie duše zosnulého,“

približuje význam pohrebných rituálov v živote našich predkov Jana Nahálková a zároveň dodáva, že tieto úkony boli dôležité aj z pohľadu pozostalých, ktorí sa so svojimi blízkymi potrebovali rozlúčiť.

Ak niektoré z rituálnych obradov pozostalí zanedbali, pretrvávala medzi ľuďmi obava z návratu nebožtíka v podobe upíra alebo tzv. revenanta. Takíto ľudia boli zväčša už počas svojho života považovaní za nebezpečných, a preto boli ich telá pochovávané osobitým spôsobom, aby sa zabránilo ich neželaného návratu medzi živých.

Už od konca 10. storočia si v kresťanskej Európe pripomíname blízkych, ktorí nie sú medzi nami. Táto tradícia je úzko spätá s benediktínskym kláštorom Cluny v Burgundsku, kde večer 1. novembra zazneli zvony kostola, aby zvolali rehoľných spolubratov na modlitby za duše zosnulých. Na druhý deň skoro ráno odslúžili omšu za duše v očistci. Tento zvyk sa pomerne rýchlo rozšíril do ďalších európskych krajín, nevynímajúc dnešné Slovensko.

Komentované prehliadky a výstavy v SSM

K ponuke Stredoslovenského múzea neodmysliteľne patria komentované prehliadky výstav, ktoré pripravujeme pre tých, čo sa chcú dozvedieť viac.

Vo štvrtok 23. 11., 14. 12. 2017 a 11. 1. 2018 o 16:00 hod. zasvätí návštevníkov výstavy autorka a etnologička v jednej osobe Jana Nahálková do magických pohrebných rituálov našich predkov počas komentovaných prehliadok.

V januári sa môžu Banskobystričania tešiť na prednášku etnologičky Kataríny Nádaskej, ktorá v rámci svojho rozprávania na tému UPÍRI V DEJINÁCH EURÓPY predstaví rôzne mýty a fakty o bytostiach, ktoré po smrti nenašli svoj pokoj a stále sa vracali do sveta živých.

Etnografickú výstavu zobrazujúcu zvyky našich predkov môžu  návštevníci Stredoslovenského múzea obdivovať v Thurzovom dome až do 28. januára 2018.

plagát k výstave Keď zubatá kosu brúsi

Zdroj: SSM BB, Foto: archív a ilustračné