Festival Artorium 2017 na Akadémii umení

KULTÚRA
0 /

artorium3

Akadémia umení v Banskej Bystrici, ktorá oslavuje v tomto roku svoje 20 narodeniny pripravuje viaceré podujatia, ktoré sú venované tejto významnej udalosti v histórii školy. Ani Fakulta dramatických umení na túto významnú udalosť nezabudla a pripravuje aj tento rok festival Artorium 2017.

Akadémia umení je verejnou vysokou školou, jednou z dvoch umeleckých vysokých škôl na Slovensku, zabezpečujúcou vzdelávanie v oblasti teórie a praxe odborov múzického, výtvarného, filmového a dramatického umenia. Počas svojej relatívne krátkej existencie sa vypracovala na kvalitnú a vyhľadávanú inštitúciu, ktorej sa dlhodobo darí napĺňať svoje pedagogické a umelecké ciele, má živé pracovné styky s inými vysokými školami podobného zamerania doma i v zahraničí.

„V tomto roku sa pedagógovia a študenti Fakulty dramatických umení rozhodli pripraviť ôsmy ročník festivalu Artorium 2017. Aj keď tento festival nepodporil Fond na podporu umenia chceme a rozhodli sme sa pokračovať v tradícií aj keď vlastnými silami. Divadlom ožije škola a mesto Banská Bystrica. Budú prezentované študentské predstavenia, tvorba mladých talentovaných umelcov ale aj našich pedagógov,“

hovorí Mgr. art. Roman Malatinec z Divadla Akadémie umení.

ARTORIUM sa uskutoční bez medzinárodnej účasti, ale Akadémia umení verí, že aj napriek tejto skutočnosti v spolupráci so študentmi vytvoria výbornú atmosféru v meste Banská Bystrica, ale aj v divadle a ponúknu to najlepšie z Fakulty dramatických umení.

Projekt ARTORIUM. sa uskutoční sa v dňoch 22. – 24. 11. 2017 v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a v uliciach mesta Banská Bystrica. Je venovaný prezentácii najmä divadelných inscenácií, ktoré naštudovali študenti AU, režiséri, dramaturgovia či herci v spolupráci s pedagógmi školy.

Festival ARTORIUM ponúka tvorivý priestor študentom, pedagógom a umeleckej obci mesta na konfrontáciu a percepciu umeleckej tvorby rôznych žánrov, ktorá vznikla na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Zámerom Fakulty dramatických umení ako hlavného usporiadateľa projektu je ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu a konfrontáciu tvorivých postupov a prezentácií výsledkov širokej odbornej ale i laickej verejnosti.

8.ročník medzinárodného festivalu vysokých umeleckých škôl Artorium 2017 sa bude niesť v duchu motta Karla Čapka: „Pokým ľudia budú hercami a herci ľuďmi, bude divadlo.“ Viac informácií na https://www.facebook.com/akademia.umeni/.

program festivalu

Zdroj: Akadémia umení BB, Foto: ilust.