Banská Bystrica bude mať na prelome rokov 2017/18 dva ohňostroje

SPRÁVY
0 /

ohnostroj bb

V meste pod Urpínom sa za posledné roky stalo tradíciou, že Banská Bystrica mala iba Novoročný ohňostroj s kultúrnym vystúpením a príhovorom primátora. Slúžil malým i veľkým Bystričanom, ktorí chodia v tento prvý deň roka na Námestie SNP tisíce.

Silvestrovský a novoročný ohňostroj na Námestí SNP

Tohto roku budeme mať v našom meste dva ohňostroje na Námestí SNP. Ten prvý bude na Silvestra o polnoci a druhý na Nový rok. Primátor Ján Nosko to odôvodnil slovami:

„Dva ohňostroje sú preto, lebo pribúdalo názorov, aby bol ohňostroj aj na Silvestra o polnoci, ako je to v iných mestách. Rozhodli sme sa preto vyjsť v ústrety aj tým, ktorí sa chcú zabaviť aj a privítať Nový rok o polnoci. Samozrejme my berieme ako dominantný novoročný ohňostroj, na ktorí si ľudia zvykli a prídu naň celé rodiny aj s malými deťmi potešiť sa.“

V nedeľu 31. decembra na Silvestra začne rozlúčka so starým rokom 2017 na Námestí SNP o 22:00 hod. s kapelami Rock Reunion, MetalindaDuchoňovci. O polnoci začne silvestrovský ohňostroj.

Veľkým silvestrovským ohňostrojom sa predíde nekontrolovanému používaniu pyrotechniky ľuďmi, ktorí sa v tom čase nachádzali v miestnych baroch či reštauráciách a o polnoci vyšli na námestie. Lokálne ohňostroje budú pochopiteľne aj na sídliskách.

V pondelok na Nový rok začne kultúrny program na Námestí SNP vystúpením vokálnej skupiny OTTO VOCE s hosťom Martinom Vetrákom. Po príhovore primátora o 17:00 hod. začne obľúbený pyromuzikálny ohňostroj, ktorý sa oplatí vidieť.

Používanie pyrotechniky na území mesta

Pyrotechniku je možné na území mesta Banská Bystrica používať podľa platného VZN len počas Silvestra, teda 31. decembra v čase od 12:00 do 01:00 hod. nasledujúceho dňa a 1. januára v čase od 12:00 do 22:00 hod.

Okrem tohto obdobia pyrotechniku môžu záujemcovia používať len v čase od 16:00 do 22:00 hod. a to len v prípadoch, keď ide o významné podujatia v meste Banská Bystrica a získajú kladné vyjadrenie zo strany mestskej samosprávy.

 Ohlasovacia povinnosť platí pre každého a Mestský úrad v prípade, že túto akciu nepovolí, to oznámi žiadateľovi aj s odôvodnením. Absolútny zákaz je 200 metrov od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov, krematória, karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá.

 Mestská polícia má presné inštrukcie, ako má v prípade porušenia tohto VZN postupovať. Dôležitá je však aj spolupráca občanov, aby volali hliadky MsP a včas nahlasovali tieto priestupky v ich okolí. Toto je jediná legislatívna možnosť, akú  má mesto a ako môže zasiahnuť. Predaj pyrotechniky samosprávy regulovať nemôžu.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a ilustračné