Župani Ján Lunter a Erika Jurinová rokovali v Žiline o verejnej autobusovej doprave

SPRÁVY
2 /

V stredu sa v Žiline na Úrade ŽSK uskutočnilo stretnutie tamojšej županky Eriky Jurinovej s bystrickým županom Jánom Lunterom a členmi jeho „krízového“ tímu. Témou rokovania bola verejná autobusová doprava.

ŽSK i BBSK uprednostňujú výber nového autobusového dopravcu

Pre Žilinský samosprávny  kraj zabezpečujú dopravné výkony verejnej autobusovej dopravy SAD ARRIVA Liorbus, a. s. a  SAD Žilina, a.s.  S nimi má kraj uzatvorené zmluvy do 30. novembra 2019 a uvažuje o tom, či ich s nimi predĺži alebo vyhlási nové výberové konanie,  Žilinská krajská samospráva sa prikláňa k verejnej súťaži. Erika Jurinová po rokovaní so svojím bystrickým kolegom na tlačovej konferencii novinárom povedala:

„Žilinský samosprávny kraj si uvedomuje, že jedinou cestou je riadna súťaž, ktorej výsledok musí byť čo najhospodárnejší a v súlade so zákonom. Už od nástupu nového vedenia na župe pracuje expertná skupina zložená z právnikov a odborníkov na dopravu a verejné obstarávanie, ktorá pripravuje podmienky pre veľký tender na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme. Je to náročný a dlhodobý proces. Je dôležité, aby verejná doprava bola dobre organizovaným a efektívne fungujúcim systémom, ktorý budú mať cestujúci dôvod uprednostniť pred individuálnou automobilovou dopravou.“ 

Predsedovia VÚC informovali, že Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj sa zhodujú v právnom stanovisku, podľa ktorého predlžovanie platnosti ich zmlúv s poskytovateľmi služieb v prímestskej autobusovej doprave prostredníctvom dodatkov nie je podľa nich  legálne.

„Predĺženie desaťročných zmlúv o ďalších 5 rokov by bolo možné jedine v prípade zmluvne zakotveného záväzku dopravcov na poskytnutie významnej investície. Keďže dodatky, ktoré podpísal Marian Kotleba na sklonku svojho funkčného obdobia žiadne takéto záväzky neobsahujú, predĺženie platnosti zmlúv je v rozpore s európskym nariadením. Je absolútne vylúčené, aby za takúto významnú investíciu mohlo byť považované predĺženie doby odpisovania autobusov. Preto takéto predĺženie nemôže byť základom pre ďalšie pokračovanie zmluvného vzťahu bez toho, aby sa Banskobystrický samosprávny kraj nevystavil ďalekosiahlym právnym rizikám  a možnosti platenia miliónových pokút,” 

uviedol k situácii v Banskobystrickom samosprávnom kraji župan Ján Lunter

Banskobystrický samosprávny kraj sa podľa Luntera nachádza v časovej tiesni, nakoľko platnosť pôvodných zmlúv s dopravcami uzatvorených ešte pred schválením minuloročných dodatkov do roku 2023 končí už 31. decembra 2018. Kraju tak nezostáva dostatok času jednak na vykonanie riadneho verejného obstarávania zverejneného v Európskom vestníku.  Preto BBSK oslovil domácich i zahraničných dopravcov, aby predložili svoje ponuky  a z nich priamo vyberie toho, s ktorým uzavrie dvojročnú zmluvu.

„V situácii, kedy platnosť súčasných zmlúv, ktoré má s dopravcami uzavreté BBSK, končí o menej než dva mesiace, je pre BBSK  jedinou legálnou možnosťou využiť núdzové opatrenia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)1370/2007. To znamená zabezpečiť dopravu prostredníctvom krátkodobých zmlúv s maximálnou platnosťou na 2 roky a okamžite začať pripravovať transparentné verejné obstarávanie,“ 

dodal Ján Lunter.

sad zvolen

Vo verejnej doprave v našom kraji hrozí chaos

Obaja dopravcovia SAD Zvolen i SAD Lučenec trvajú na platnosti aktuálnych zmlúv s dodatkami uzatvorenými s Banskobystrickým samosprávnym krajom do roku 2023 a sú pripravení jazdiť svojimi autobusmi aj od 1. januára 2019. Pokiaľ nedôjde k relevantnej dohode kraja so súčasnými dopravcami, tento právny spor skončí na súde a  po Novom roku hrozí chaos vo verejnej autobusovej doprave v našom kraji.

Nevedno, prečo vedeniu BBSK trvalo takmer rok, kým si dalo spracovať právnu analýzu a v zmysle nej až teraz, prakticky dva mesiace pred koncom roka riskuje jednostranné odstúpenie od dodatkov k zmluvám s dopravcami podpísanými bývalým županom. Ján Lunter so svojím poradcom – synom Ondrejom Lunterom tvrdia, že urobia všetko preto, aby po 1. januári 2019 jazdil na krajských linkách dopravca v súlade so zákonom. Ibaže čo urobia cestujúci, keď na zastávke zastane autobus doterajšieho dopravcu i toho nového?

Mgr. Marek Modranský, predseda Inštitútu verejnej dopravy a člen Výkonného výboru v medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu UITP (Union Internationale des Transport Publics) so sídlom v Bruseli k tomu pre náš portál poznamenal:

„Predĺženie zmlúv s dlhoročnými dopravcami je štandardný proces podľa zákona, ktorý aplikovali už v minulých rokoch samosprávy na Slovensku aj v zahraničí. BBSK neplatí žiadne dotácie nad rámec priemeru cien dopravcov na celom Slovensku. Predchádzajúci predseda BBSK si dal taktiež urobiť podrobnú právnu analýzu pred podpisom dodatkov s dôrazom na dodržanie platnej slovenskej i európskej legislatívy. Navyše vyrokoval so súčasnými dopravcami dvojročný ústupok v dotáciách, na základe čoho  kraj v rokoch 2017 a 2018 ušetrí cca 8 – 10 miliónov eur zo svojho rozpočtu, ale v ďalších rokoch pôjdu plné dotácie na verejnú dopravu.“

sad zvolen1

Podľa Modranského žiadne miliónové pokuty kraju od orgánov EÚ reálne nehrozia, neexistuje ani žiaden list z ÚVO alebo z NKÚ, ktorý by postup pri predlžovaní zmlúv s dopravcami spochybnil. Predseda BBSK však podľa neho vyvolaním krízovej situácie riskuje niekoľkomiliónové pokuty a sankcie od súčasných dopravcov.

Kraj okrem zjavných obštrukcií pri vydávaní dopravnej licencie pre SAD Zvolen nariadil vykonať v sídle spoločnosti SAD Zvolen finančnú kontrolu prostredníctvom auditorskej spoločnosti PwC (Price Waterhause Cooper) Bratislava, ktorej za to zaplatí okolo 50 tisíc eur.

Už predtým si Úrad BBSK objednal neverejné právne analýzy k verejnej autobusovej doprave za desiatky tisíc eur advokátske kancelárie AK Gruber s.r.o. a Taylor Wessing e/n/w/c advokáti s. r. o.. V krízovom tíme, ktorý na riešenie problému verejnej dopravy zriadil bystrický župan, sú Ondrej Lunter (krajský poslanec a poradca predsedu BBSK), Radovan Pala (advokát Taylor Wessing a člen Správnej rady Progresívneho Slovenska), Matúš Holý (riaditeľ Úradu BBSK).

Pokiaľ sa  právny spor medzi vedením BBSK s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec neurovná a do toho 1. januára  2019 nastúpi nový dopravca, vznikne vo verejnej autobusovej doprave chaos. Jeho dôsledkom môže byť podľa Mareka Modranského fakt, že ešte aj ľudia, ktorí ostali verní fungujúcej verejnej doprave v našom kraji, stratia pri tomto stave dôveru v autobusovú dopravu a radšej budú jazdiť autom. Chýbajúci cestujúci v autobusoch budú znamenať nižšie tržby pre dopravcov a vyvolajú potrebu platiť ešte vyššie dotácie do verejnej dopravy zo strany BBSK…

sad zvolen2

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné