V zozname kvality EÚ máme zaregistrovaných 19 potravinárskych výrobkov

SPRÁVY
2 /

parenica1

O slovenských potravinových výrobkoch išli fámy, že sú menej kvalitné ako tie zo západnej Európy. Postupom času s zisťujeme, že to vo viacerých prípadoch nie je pravda.

Slovenská parenica

Možno neviete, že napríklad naša slovenská špecialita – parenica sa do systému kvality EÚ dostala medzi zemepisne chránené produkty už pred 9 rokmi.

Parenica je jemný ovčí syr vyrobený z kysnutého ovčieho hrudkového syra. Postup pri výrobe pareníc je nasledovný:

  • ovčí syr sa nechá vykysnúť, pri teplote 20 – 25 °C vykysne za 24 – 40 hodín a tým sa stane za tepla tvárlivým,
  • syrenina sa krája na tenké pásiky, ktoré sa miesia v miske s teplou vodou (63 – 65 °C),
  • vymiesené kúsky sa stlačia do kusu, ktorý sa v dlani stlačí, postupne sa vyťahuje a po vytiahnutí sa skladá (vyťahovanie a skladanie sa 2 až 3-krát opakuje),
  • poskladaný pás sa vytiahne do žliabku formovacej dosky a vyformuje sa,
  • po vyformovaní sa pás vloží na 3 – 5 minút do slaného roztoku,
  • vysolený pás sa preloží na polovicu a z oboch koncov sa zvinie do tvaru plného S,
  • po previazaní syrovým povrázkom sa suší, utiera a mierne priúdi v studenom dyme.

Parenica obsahuje asi 53 % sušiny, 20 – 25 % tuku v sušine, 22 – 25 % bielkovín a asi 4,5 % popolovín.

 Podľa historických prameňov sa parenica začala vyrábať v okolí Zvolena a Brezna na začiatku 19. storočia. Postupne sa však jej výroba rozšírila na celé Slovensko. Na prelome 19. a 20 storočia odborníci považovali parenicu za vrchol umenia v príprave parených syrov. Po druhej svetovej vojne ju pripravovali len vo vymedzených hornatých častiach Slovenska.

Systém kvality EÚ

Politika kvality EÚ je filozofia rozvoja kvality originálnych, tradičných poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpory kultúrnych tradícií a regiónov, v ktorých sa tieto výrobky vyrábajú. Systém bol vytvorený ako odpoveď na narastajúce falšovanie výrobkov a zneužívanie tradičných názvov, ktoré stavali na dobrej povesti tradičných regionálnych výrobkov.

Pod pojmom Politika kvality EÚ sa rozumie zabezpečenie ochrany poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpora ich predaja, tieto potraviny musia spĺňať určité kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.

Európska únia v rámci Politiky kvality EÚ akceptuje, chráni, podporuje, registruje a kontroluje výrobky rozdelené do troch kategórií podľa pôvodu, zemepisného označenia a tradičných špecialít.

Zaregistrované slovenské potravinové výrobky

 Slovensko požiadalo o zapísanie Slovenskej parenice do registra Európskej komisie v novembri 2004. V súčasnosti máme v zozname kvality EÚ zaregistrovaných 19 tradičných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Hlavne syrov a mäsových výrobkov. Najnovšie k nim pribudlo Stupavské zelé  (Stupavská kapusta).

„Zaregistrované výrobky šíria Slovensku dobré meno. Napríklad Žitavská paprika, Klenovský syrec, Slovenská bryndza, Skalický trdelník, Slovenská parenica, Bratislavský rožok či Spišské párky a ďalšie. V porovnaní s Francúzskom, ale aj s Českom je to však stále veľmi málo,“

hovorí riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jarmila Halgašová.

Slovensko podľa Halgašovej presadzuje na zahraničných trhoch aj výnimočnými vínami. Naši potravinári by sa však vedeli presadiť aj ďalšími produktmi z rôznych potravinárskych odvetví. Napríklad vianočnými oblátkami, cestovinami typickými pre niektoré regióny, ale aj ovocím či inými výrobkami potravinárskeho priemyslu.

Systém kvality vytvorila Európska únia ako odpoveď na narastajúce falšovanie výrobkov a zneužívanie tradičných názvov, ktoré stavali na dobrej povesti tradičných regionálnych produktov

V kategórii chránené zemepisné označenie má Slovensko zapísaných desať potravinových výrobkov a ich názvov, v kategórii zaručená tradičná špecialita sedem a dva sú v kategórii chránené označenie pôvodu.

Slovenské potravinové produkty zaregistrované v systéme kvality EÚ

Chránené označenie pôvodu 

Stupavské zelé
Paprika Žitava/Žitavská paprika

Chránené zemepisné označenie

Levický slad
Klenovecký syrec
Skalický trdelník
Slovenská bryndza
Slovenská parenica
Slovenský oštiepok
Tekovský salámový syr
Zázrivský korbáčik
Zázrivské vojky
Oravský korbáčik

Zaručené tradičné špeciality

Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli
Ovčí hrudkový syr – salašnícky
Ovčí salašnícky údený syr
Lovecký salám/Lovecká saláma
Liptovská saláma/Liptovský salám
Špekáčky/Špekačky
Spišské párky

 

Zdroj: MPRV SR, Foto: ilustračné