Zaujímavý a vydarený experiment na Gymnáziu Mikuláša Kováča

SPRÁVY
0 /

gymnazium3

Dňa 24. októbra 2017 Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici privítalo vzácnu návštevu – konzula SR v Šanghaji pána Bruna Hromého, zástupkyňu GT Obchodnej a priemyselnej komory Chang-čou pani Sun Siao – čchien v sprievode regionálnej manažérky spoločnosti SARIO pani Michaely Čajkovej.

Spolu s čínskou televíziou navštívili našich študentov bilingválneho slovensko – čínskeho štúdia. Projekt experimentálneho overovania učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka v rámci päťročného študijného odboru ako unikát existuje v škole už druhý školský rok.

„V súčasnosti máme dve triedy – prvákov a druhákov. Naši druháci sa vynikajúco prezentovali pri záverečných medzinárodných štandardizovaných skúškach HSK II= A2(HSK má 6 úrovní, sú to ekvivalenty hodnôt spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti) na konci 1. ročníka, ktoré testovali jazykové znalosti z čínskeho jazyka,“

 hovorí Lenka Majerová z Gymnázia M. Kováča.

Dňa 30. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie koncoročných vysvedčení žiakom 1. C triedy za účasti veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky, zástupcov Ministerstva vnútra SR, zástupcov ŠPÚ Bratislava, MC Bratislava, OÚ Banská Bystrica, rodičov žiakov a ďalších pozvaných hostí.

„Naši prváci sa zatiaľ zoznamujú s čínskym jazykom a dúfame, že na konci 1. ročníka uspejú aspoň tak, ako ich starší spolužiaci. Čínsky jazyk,  nadšení študenti, naše čínske lektorky boli stredobodom záujmu vzácnej návštevy zo Šanghaja,“

 dodáva Lenka Majerová

V tomto mesiaci to nebola prvá návšteva na medzinárodnej úrovni. Dňa 2.októbra 2017 Gymnázium M. Kováča navštívil španielsky veľvyslanec pán Luis Belzuzde los Ríos s rodinou. Ten sa zaujímal o bilingválne slovensko – španielske štúdium, ktoré má v tejto škole dlhoročnú tradíciu.

Zaujímal sa o študentov a vyučovací proces, priateľsky besedoval so žiakmi a španielskymi lektormi. Jeho úprimný záujem a ústretovosť potešili nielen žiakov, ale aj vedenie školy.

Zdroj: Lenka Majerová, Foto: GMK a Mirka Chabadová