Záhradka Kamarátka po oficiálnom otvorení už slúži ľuďom

SPRÁVY
1 /

zahrada3

Na to, aby sa človeku v meste lepšie žilo, potrebuje kúsok živej prírody. Tú si prenáša do miest v podobe parkov, záhrad, alejí, trávnikov, botanických či zoologických záhrad….

Takýmto kúskom prírody v meste Banská Bystrica je aj novoobnovená a zrekonštruovaná oddychová zóna „Záhradka Kamarátka“. Jedná sa o priestor, kde sa občania mestskej časti môžu oboznamovať so starostlivosťou o liečivé a okrasné rastliny, vysadené v priestoroch záhradky. Tá sa nachádza v areáli bývalej ZŠ Magurská na sídlisku Rudlová – Sásová.

Obnova tejto rekreačno – oddychovej zóny vznikla pod záštitou neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, ktorá vďaka Nadácii Tesco získala finančné prostriedky na realizáciu projektu „Práca s pridanou hodnotou od nezamestnaných“ v rámci výzvy grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Na realizácií projektu sa aktívne podieľala aj Súkromná základná škola Dve Ruky a dobrovoľníci spolupracujúci s Podnikom medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. Išlo predovšetkým o obyvateľov Banskej Bystrice evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v našom meste, ktorí sa na viac učia základným pracovným návykom a zručnostiam.

Koncom septembra prebehlo oficiálne otvorenie „Záhradky Kamarátky“ za účasti primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Sprievodný program moderovala Ing. Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí a členka Správnej rady PMP – ŠPV, n.o. O kultúrny program spojený so spevom, cvičením s mečmi či recitovaním sa postarali deti zo základných škôl Pieninská, Radvaň, SZŠ Dve ruky, ako aj učitelia so Súkromnej základnej umeleckej školy LAVUTA.

„V mene Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým dobrovoľníkom, vystupujúcim, ako aj zúčastneným. Tešíme sa na Vašu skorú návštevu a dúfame, že „Záhradka Kamarátka“ Vám poslúži na oddych a spríjemní voľný čas,“

uviedla  Milena Maková, riaditeľka Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých.

 

 

Zdroj: Kolektív PMP – ŠPV, n.o., Foto: mesto BB