Začalo sa moratórium pred krajskými voľbami

SPRÁVY
3 /

volby do vuc bb

V stredu o polnoci sa skončila volebná kampaň pred sobotňajšími krajským voľbami. Začalo dvojdňové moratórium.

Počas moratória je v zmysle zákona zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová uvádza:

„Moratórium v praxi okrem iného znamená, že plagáty vylepené počas volebnej kampane nie je potrebné odstraňovať, nesmú sa však zverejňovať nové. Zákaz viesť volebnú kampaň sa zároveň podľa zákona o volebnej kampani vzťahuje na všetky formy volebnej kampane, vrátane kampane vedenej na internete a prostredníctvom SMS správ. Zákaz zverejňovania internetového obsahu po skončení volebnej kampane sa vzťahuje na všetky druhy informácií a služieb, za ktoré sa obvykle platí úhrada, napríklad reklamné bannery či  direct mail.“

Bežná internetová komunikácia a bezplatné príspevky na sociálnych sieťach a iných internetových fórach, za ktoré sa obvykle úhrada neplatí, nie sú podľa zákona o volebnej kampani volebnou kampaňou, a teda počas moratória nie sú zakázané.

Zákon o volebnej kampani zároveň určuje aj podmienky pre vysielanie prieskumov verejnej mienky. Posledné sa mohli zverejniť 21. októbra.

 Vysielanie politickej reklamy v rozhlase a televízií je v súvislosti s voľbami do samosprávnych krajov zakázané. Na internetových vysielateľov, ktorí programovú službu vysielajú výhradne prostredníctvom internetu a na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa toto obmedzenie nevzťahuje.

Pre obidva druhy týchto mediálnych služieb platí volebné moratórium, ktoré sa začína 48 hodín pred začiatkom volieb a trvá aj počas hlasovania až do jeho skončenia. Dodržiavanie zákona v elektronických médiách sleduje Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá 14. októbra spustila špeciálny monitoring zameraný na dodržiavanie pravidiel vysielania počas volebnej kampane.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra od 7:00 do 22:00 hod. Priebežné výsledky spracovania hlasovania bude po zatvorení volebných miestností zverejňovať Štatistický úrad SR na webstránke www.volbysr.sk. Oficiálne výsledky vyhlási Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu.

 

 

Zdroj: (dem), Foto: ilustračné