Za slovenskými žiakmi skončili v medzinárodných testoch iba Mexičania a Turci

SPRÁVY
0 /

testovanie1

Ako ukázalo medzinárodné testovanie PISA, naši žiaci zaostávajú za ostatnými krajinami. Najmä 15 – roční slovenskí žiaci dosiahli podpriemerné výsledky.

Slabý výsledok Slovenska

Hodnota priemerného výkonu krajín OECD bola v tejto doméne štandardizovaná na 500 bodov, pričom priemerný výkon slovenských žiakov v tímovom riešení problémov bol 463 bodov, čo je štatisticky významne nižší výkon ako je priemer OECD.

Popri testovaní čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2015 sa Slovenská republika zapojila po prvýkrát aj do testovania novej domény – tímového riešenia problémov. Cieľom testovania tejto domény bolo monitorovať, ako a na akej úrovni dokáže jednotlivec pri riešení konkrétneho problému spolupracovať s členmi tímu. Slovenskí žiaci v porovnaní s testovaním PISA z roku 2012 dosiahli pokles výkonu o 25 bodov.

Pre Slovensko, rovnako ako aj pre všetky krajiny OECD, platí, že dievčatá viac oceňujú vzájomné vzťahy a, naopak, chlapci viac oceňujú tímovú spoluprácu. Tieto rozdiely sú štatisticky významné a platia pre krajiny OECD.

Rovnako platí, že sociálne znevýhodnení žiaci viac oceňujú tímovú spoluprácu, zatiaľ čo žiaci s vyšším socioekonomickým statusom viac oceňujú vzájomné vzťahy. Všetky rozdiely sú štatisticky významné a platia pre krajiny OECD

Vplyv socioekonomického prostredia

Ministerka školstva SR Martina Lubyová, podľa ktorej sa zhoršila vnútorná motivácia a sebadôvera žiakov, pre agentúru SITA uviedla:

Faktom je, že Slovenská republika sa stále zaraďuje medzi krajiny s nadpriemernou mierou vplyvu socioekonomického zázemia na výkon žiaka. To znamená, že naše školstvo nedostatočne podchytáva žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí zaostávajú pre nedostatočnú podporu v škole či doma od rodičov. Navyše podiel takých žiakov na školskej populácii v čase mierne rastie.”

V oblasti prírodných vied sa znížil záujem slovenských žiakov o ne či pozitívny vzťah k nim. Znížila sa aj ich vnútorná motivácia, ktorá odzrkadľuje, do akej miery sa žiaci venujú prírodným vedám, či ich zaujímajú a prinášajú im radosť aj v osobnom živote.

Testovanie tímového riešenia problémov bolo výlučne elektronické a interaktívne. Testovaný žiak bol súčasťou fiktívneho riešiteľského tímu a spolupracoval s fiktívnymi tímovými partnermi, ktorých odpovede generoval počítač. Žiak so svojim tímom musel byť schopný rozdeliť si úlohy pri riešení zadaného problému, hľadať stratégie a postupy na jeho vyriešenie a napokon aj vyriešiť konkrétne zadané úlohy. Na základe odpovedí boli žiaci podľa výkonov rozdelení do 4 vedomostných úrovní.

Medzinárodné testovanie PISA sa robí každé tri roky. Pätnásťroční žiaci píšu testy z matematiky, prírodných vied a preveruje sa aj ich čitateľská gramotnosť.

Slovensko sa zapája do tohto testovania od roku 2003. Celkovo sa do projektu PISA zapojilo okolo 540 000 žiakov zo 72 krajín celého sveta. Na Slovensku to bolo 292 škôl (odborné školy aj gymnáziá) a v nich 6.350 testovaných žiakov.

Zdroj: (dem) a eduworld.sk, Foto: ilustračné