V Rakytovskom žľabe cez víkend splavovali drevo

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Dolina Rakytovo pri Dolnom Harmanci bola počas posledného aprílového víkendu svedkom splavovania dreva. Zaujímavá akcia v príjemnom letnom počasí prilákala okolo 200 turistov.

Tí mohli priamo pri vodnom žľabe obdivovať túto historickú pamiatku, ktorá je ojedinelá aj v Európe.  Drevo sa pripravovalo obvykle na jeseň v hornej časti žľabu, aby sa v priebehu sezóny mohlo splavovať do údolia. „Žľab od jeho obnovy v roku 2007 používame príležitostne na ukážky splavovania dreva a to ako pre laickú verejnosť, tak aj pre lesníckych odborníkov. Za ten čas sme takto splavili asi 200 kubických metrov dreva vo forme metroviny, povedal vedúci oddelenia odbytu Mestských lesov Jaroslav Bacúr.

Rovnakým spôsobom  sa splavovalo drevo v minulosti až do Banskej Bystrice, vzdialenej desať kilometrov. Tu sa drevná hmota priemyselne spracovávala alebo využívala ako zdroj energie.  Žľab bol pravdepodobne vybudovaný už v 19. storočí, kedy sa drevo používalo predovšetkým ako palivo. Doprava vyťaženej drevnej hmoty sa v mestských lesoch riešila zväčša spúšťaním dreva suchými šmykmi (rizňami), vodnými žľabmi a splavovaním po vodných tokoch.

Okrem vodného žľabu v Rakytove boli v minulosti funkčné aj ďalšie vodné žľaby v dolinách Cenovo (mal dĺžku 4 650 m) a Prašnica (1 840 m). Vyťažené drevo sa k vodnému žľabu v priebehu roka dopravilo koňmi, ručne alebo suchými žľabmi. Potom sa porezalo a poštiepalo na metrovicu. Nasledujúcu jar sa pripravená metrovica hádzala postupne do žľabu.

Po celej dĺžke žľabu boli rozostavané hliadky (varty), ktoré dohliadali na plynulý pohyb dreva v koryte žľabu. V ústí sa vodný žľab prehradil, čím vzniklo menšie jazierko. Z neho sa háčikmi upevnenými na dlhých paliciach drevo vyťahovalo a pracovníci polená ukladali do rovnaní. Rovnané drevo sa tiež mohlo splavovať potokom Bystrica až do Banskej Bystrice, kde sa zachytávalo na hrabliach.

Vodný žľab Rakytovo v roku 2000 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a o sedem rokov neskôr ho s prispením fondov Európskej únie obnovili Mestské lesy Banská Bystrica  v dĺžke 2,45 kilometra. Celá konštrukcia je z dreva – zo smreka a jedle, bez použitia iného materiálu. Je to dôkaz jedinečnosti a vynaliezavosti našich lesníckych predkov pri dômyselnom systéme splavovania dreva vodným žľabom.

Zároveň je žľab v doline Rakytovo zaujímavou turistickou atrakciou, ktorú môže mesto využívať pri rozvoji cestovného ruchu.

Zdroj: Bystricoviny.sk