V nedeľu sa začína obdobie zimnej údržby mestských komunikácií

SPRÁVY
0 /

udrzba3

Podľa Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov sa 15. novembra začína v Banskej Bystrici zimné obdobie. Bez ohľadu na počasie to znamená aj začiatok zimnej údržby komunikácií, zatiaľ v stave pohotovosti.

Dokument rozdeľuje 165 kilometrov miestnych komunikácií v meste podľa poradia dôležitosti, rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov v prípade poľadovice, hustého sneženia i kalamity.Pri intenzívnom snežení pomáhajú každoročne aj aktivační pracovníci, ktorí dočisťujú priechody pre chodcov a priestory autobusových zastávok. Zimné obdobie potrvá do 31. marca 2016.

Základné informácie:

Mesto Banská Bystrica zabezpečuje zimnú údržbu na 165 km komunikácií, 50 000 m? parkovacích plôch a 117 000 m? chodníkov.

Zimnú údržbu ciest a komunikácií v Banskej Bystrici zabezpečuje firma Milan Smädo – MIS, údržbu chodníkov firma GANZ. Ich úlohou je zabezpečiť zjazdnosť ciest a chodníkov a odstraňovanie nedostatkov spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

O chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam sa v zmysle VZN o verejnom poriadku na území mesta starajú vlastníci týchto nehnuteľností. Povinnosťou vlastníkov je zároveň zamedziť padaniu snehu zo striech svojich nehnuteľností. V prípade, že sa o svoje nehnuteľnosti nestarajú, mestská polícia ich vyzve, aby tak urobili.

Operačný plán zimnej údržby rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné a mimoriadne poveternostné podmienky (posyp pri poľadovici, šmykľavosti vozoviek i chodníkov, pluhovanie, frézovanie, prípadne využitie ďalších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev).

Miestne komunikácie sú rozdelené podľa poradia dôležitosti s prihliadnutím na potreby dopravy a zásobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravotnej a požiarnej služby:

  1. – hlavné – tepnové komunikácie, spojovacie komunikácie s MHD, prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam, výjazdové trasy hasičských vozidiel;
  2. – prístupové a obslužné komunikácie, ktoré majú význam pre zásobovanie, dopravu z priemyselných závodov a pod.;
  3. – prístupové a obslužné cesty, ktoré majú význam prevažne len pre dopravu súkromnými dopravnými prostriedkami.

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2015 – 2016 je dostupný na webovej stránke mesta v sekcii INFOLINKY na údržbu komunikácií a poruchy sietí.

Financie

Z rozpočtu na rok 2015 má mesto k dispozícii na zimnú údržbu ešte cca 71 273 eur, z ktorých bude uhrádzať výkony zimnej údržby za mesiac november a polovicu decembra. Ďalšie výkony zimnej údržby budú hradené z rozpočtu na rok 2016, ktorý je momentálne v štádiu prípravy.

Na výkon zimnej údržby za zimu 2014/2015 minula samospráva 747 302 eur. Z rozpočtu na rok 2015 bolo na ZÚ použitých 698.727 eur.

Vlastníci  a správcovia pozemných komunikácií

Na území mesta Banská Bystrica sú okrem miestnych komunikácií najmä cesty vo vlastníctve štátu – rýchlostná cesta R1 v správe NDS (Národná diaľničná spoločnosť) a spoločnosti Granvia, cesty I. triedy v správe SSC (Slovenská správa ciest), cesty II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) a správe BBRSC (Banskobystrická regionálna správa ciest) a v neposlednom rade komunikácie v súkromnom vlastníctve. Napríklad tie na Suchom vrchu, Pršianskej terase, na Kačici, atď.

Na sprehľadnenie vlastníctva pozemných komunikácií je v sekcii INFOLINKY na údržbu komunikácií a poruchy sietík dispozícii mapa mesta a bude aj súčasťou novembrového čísla Radničných novín. Banskobystričania si môžu v prípade potreby pozrieť, koho osloviť, ak nemajú odhrnutý sneh na svojej ulici.

Kontakty – zimná údržba miestnych komunikácií

Dispečing údržby miestnych komunikácií

048/4142939              nonstop             smado@misudrzba.sk
048/4143971              nonstop             smado@misudrzba.sk
0902929304               nonstop             smado@misudrzba.sk

Dispečing údržby chodníkov

0905612313           8:00 – 20:00          ganz@mail.t-com.sk

Mestský úrad Banská Bystrica – Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

048/4330613         8:00 – 15:00          zehnal@banskabystrica.sk

Mechanizmy

Spoločnosť Jozef Ganz má k dispozícii 2 nové mechanizmy – nový sypač LADOK a nový BOBCAT na čistenie priechodov pre chodcov a priestorov autobusových zastávok. Celkom sú na zimu pripravení nasledovne:
– cca 40 t posypová soľ, cca 28 t drva
– 3 traktory
– 3 sypače – odhŕňače
– 1 nakladač

Spoločnosť Milan Smädo – MIS má k dispozícii:

– cca 250 t posypová soľ (chemický posyp), cca 50 t drva (inertný posyp)
– 5 sypačov
– 3 malé posýpacie autá
– 3 traktory
– 2 bobcaty
– 1 Caterpillar
– 1 snežná fréza

Autor: mesto BB, Foto: ilust.