V utorok je v Banskej Bystrici Krajská burza práce a informácií

SPRÁVY
1 /

burza prace a informacii

Banskobystrický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje v utorok 28. novembra 2017 od 9:00 – 14:00 hod. v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity na Bernolákovej 8 Krajskú burzu práce a informácií.

Pre ľudí, ktorí hľadajú prácu a potrebujú sa poradiť, je to vhodná príležitosť stretnúť sa s odborníkmi, ktorí im poskytnú potrebné informácie takpovediac z prvej ruky.

„Krajská burza práce a informácii sa koná za účasti zástupcov stredných škôl, zamestnávateľov, agentúr, pozvaných inštitúcií a ďalších partnerov v Banskobystrickom kraji. Záujemcovia na jednom mieste dostanú od nás všetko, čo potrebujú k lepšej orientácii na trhu práce,“

 hovorí PhDr. Lýdia Vajcíková, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR Banská Bystrica.

Slovensko dosahuje historicky najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti od svojho vzniku v roku 1993, ktorá sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 6,14 percenta. V Banskobystrickom kraji dosahuje 8,95 percenta a v okrese Banská Bystrica 4,32 percenta.

K zlepšovaniu situácie na pracovnom trhu prispieva dobrá ekonomická situácia v našej krajine. Viacerí zamestnávatelia sa dostávajú do situácie, keď pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Aktuálne slovenské úrady práce evidujú viac ako 75 tisíc voľných pracovných miest. To kladie nároky aj na zefektívnenie systému praktickej výučby najmä na stredných odborných školách.

Pre všetkých záujemcov o prácu v našom kraji je Krajská burza práce a informácií ideálnou príležitosťou dozvedieť sa o všetkých možnostiach, ktoré sú momentálne k dispozícii na trhu práce.

plagat Burza 2017 BB

Autor: (tom), Foto: ilustračné