Utorková Dišputa V. – Za Boha a za národ v aule Beliana na UMB

SPRÁVY
0 /

tiso za boha za narod

Snúbi sa kresťanstvo s nacionalizmom? Aký je vzťah kresťanstva k iným náboženstvám? Je kresťanské brániť sa agresivitou?

Môžete prísť diskutovať so zástupcami rôznych cirkví pôsobiacich na Slovensku o tom, čo znamená prvá časť hesla “Za Boha a za národ”.Dišputy sa zúčastnia zástupcovia cirkví na Slovensku:

Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrického biskupstva, Rísmkokatolícka cirkev
Daniel Koštial, banskobystrický farár, Evanjelická a.v. cirkev
Daniel Pastirčák, Cirkev bratská, Bratislava
Benjamín Uhrin, Bratská jednota baptistov, Banská Bystrica
Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Bratislava

Dišputa V., ktorá je ďalšou zo série diskusií o extrémizme a radikalizácii na Slovensku, sa uskutoční v utorok 17. októbra o 18:00 hod. v aule Beliana na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. Moderuje Rado Sloboda.

Organizátorom Dišpút je platforma NIE V NAŠOM MESTE v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB a Centrom komunitného organizovania.

 

plagat disputa V.

Zdroj: Martina Strmeňová, Foto: ilustračné