Úrad pre verejné obstarávanie poskytne pomoc krajom, začal v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

uvo

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák spolu novým riaditeľom Inštitútu ÚVO Jaroslavom Lexom v pondelok navštívili Úrad BBSK v Banskej Bystrici. Po rokovaní so županom Jánom Lunterom sa stretli s novinármi.

Nový Inštitút verejného obstarávania

V úvode tlačovej besedy predseda ÚVO Miroslav Hlivák povedal:

 „ÚVO pod mojím vedením mení filozofiu svojej činnosti. Viackrát som zdôrazňoval, že tento kontrolný orgán sa nemá zameriavať iba na pochybenia vo verejnom obstarávaní, pretože nie vždy k nim dochádza pre morálne zlyhanie. V mnohých prípadoch za nimi stojí neznalosť zákona, jeho nesprávny výklad alebo nezvládnutie procesu VO. Preto som rozhodol zriadiť Inštitút verejného obstarávania, ktorého činnosť dá úradu doteraz nepoznanú pridanú hodnotu. Bude prepájať teóriu s praxou, analyzovať, identifikovať problematické miesta verejného obstarávania a navrhovať riešenia.”

Inštitút ÚVO začal svoju praktickú činnosť práve na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, pretože podľa  Hliváka je pôsobenie inštitútu v regiónoch kľúčové, chce poznať komplexné a špecifické problémy priamo v samotných regiónoch. Jeho nový riaditeľ Jaroslav Lexa, ktorý vzišiel zo špecifického výberového konania, je známym odborníkom na verejné obstarávanie a dôverne pozná jeho uplatňovanie v praxi.

„Snahou nového inštitútu bude preniesť konkrétne skúsenosti a výklady ustanovení zákona o verejnom obstarávaní k ľuďom prostredníctvom školení, ktoré by sa uskutočnili buď v Bratislave, alebo postupne v krajoch Slovenska. Snažíme sa vytvoriť novú metodiku, kde by sme vysvetlili tie najdôležitejšie ustanovenia. Máme záujem praktickými radami pomôcť ľuďom v spleti príslušných zákonov,“

uviedol Jaroslav Lexa.

„Aj v tomto kontexte bude kľúčové pôsobenie v regiónoch a komunikácia s verejnými obstarávateľmi a komunikácia s hospodárskymi subjektmi. Zriadenie inštitútu napĺňa náš zámer budovania proklientsky orientovaného ÚVO a zároveň kladie dôraz na prevenciu pri pochybeniach v obstarávaní,“

dodal Miroslav Hlivák.

Úrad pre verejné obstarávanie v pondelok spustil aj medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláške, ktorou sa upravujú finančné limity pre nadlimitné zákazky tak, aby Slovensko boli v súlade s európskou legislatívou. ÚVO nechce čakať na pripravovanú novelu zákona o verejnom obstarávaní. Jeho snahou je, aby sa tieto praktické otázky dostali do legislatívy čo najskôr.

„Som zvyknutý, že úrady, ktoré kontrolujú u nás na Slovensku majú špecifikum v tom, že veľmi radi kontrolujú a ich výkony sú hodnotené práve podľa toho, koľko pokút vydali. V tomto momente vidím, že to môže byť aj inak. Vyzýva aj ostatné kontrolné orgány, aby to nebolo o pokutách, ale aj o tom, ako sa naučiť lepšie viesť túto spoločnosť tak, aby chyby nenastali“.

vyhlásil  predseda BBSK Ján Lunter.

Bývalé vedenie kraja v 15 prípadoch porušilo zákon o verejnom obstarávaní 

 V rámci spoločného rokovania predstaviteľov ÚVO s vedením BBSK sa neobišli ani problémové verejné obstarávania na opravu krajských ciest za bývalého župana Mariána Kotlebu. Z 15 kontrolovaných prípadov porušenia zákona v 11 došlo  k ukončeniu zmluvných vzťahov, takže ÚVO nebude ďalej pokračovať v konaní o uložení pokuty. V štyroch prípadoch sa však správne konanie začne. Pre budúcnosť ÚVO ponúka Úradu BBSK pomoc pri vyhlasovaní verených obstarávaní, aby sa podobné prípady poručenia zákona neopakovali.

Župan Ján Lunter k tomu poznamenal:

„Je škoda, že zákon sa nezaoberá zosobnením pokút tým, ktorí ich svojím konaním spôsobili. Takto to spadne na vedenie kraja, ktoré s tým v danom čase nič nemalo.“

Ambíciou ÚVO je, aby sa verejní obstarávatelia naučili zákon správne používať, preto bude klásť dôraz na prevenciu.

 

Autor: (tom), Foto: redakčné a ilustračné