Upravená križovatka Sielnica na R1 už slúži motoristom

SPRÁVY
4 /

sielnica situácia

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) odovzdala do užívania motoristom upravenú križovatku Sielnica na rýchlostnej ceste R1. Jej dobudovaním sa zvýšila bezpečnosť na úseku R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ.

Križovatka Sielnica

Úprava križovatky Sielnica pozostávala z dobudovania pripájacích a odbočovacích prídavných pruhov obojstranne v celkovej dĺžky 1954 m ( dva úseky pripájacích pruhov a dva úseky odbočovacích pruhov).

 „Vybudovaním pripájacieho pruhu sme rozšírili existujúci mostný objekt na R1 a doplnením odbočovacích vetiev sme vybudovali aj potrebné zárubné múry pod mostom nad rýchlostnou cestou. Taktiež sme vybudovali aj protihlukovú stenu s výškou štyri metre a dĺžkou 785,1 metra, ktorá odbremení obyvateľov žijúcich v tejto oblasti od hluku z premávky na rýchlostnej komunikácii,“

uviedla vo štvrtok  hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

 Mimoúrovňová križovatka R1 a cesty tretej triedy III/06614 zabezpečuje prístup do obce Sielnica, pripojenie kúpeľov a letiska Sliač a priľahlej spádovej oblasti na rýchlostnú cestu. Zhotoviteľom stavby za zmluvnú cenu približne 2,2 mil. eur bez DPH bola spoločnosť Eurovia SK, a. s., Košice.

 „Rozšírenie existujúceho mostného objektu na rýchlostnej ceste nad pôvodným korytom Sielnického potoka si vyžiadalo síce predĺženie lehoty výstavby o pár týždňov, výsledkom je však spevnenie mostného telesa výmenou štyroch nevyhovujúcich mostných nosníkov za nové a vybudovaním novej betónovej dosky, čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť objektu aj križovatky ako celku,“

dodala  hovorkyňa NDS.

Ďalšie stavebné úpravy na R1 pre Banskú Bystricu v budúcnosti

Rovnaké opatrenie ako v Sielnici sa týka aj križovatky Kremnička, z ktorej by sa v budúcnosti malo dať plynule napojiť na R1.

Pre NDS je prioritou zabezpečiť účastníkom cestnej premávky bezpečný a plynulý dojazd do cieľa ich cesty: Motoristi sa po uzavretí doterajších dvoch výjazdov z R1 do sídliska Radvaň pripájajú o cca 600 m ďalej smerom na Zvolen z najbližšej križovatky pred nadjazdom.  K čerpacej stanici Slovnaft sa zasa dostanú po Zvolenskej ceste prostredníctvom odbočky pri hypermarkete TESCO v smere do Kremničky.

Mesto Banská Bystrica podmieňovalo uzatvorenie oboch výjazdov z R1 okrem dobudovania mimoúrovňových križovatiek s napojením na mestský dopravný systém aj riešením priesečnej križovatky Sládkovičovej ulice (III/06624) s miestnymi komunikáciami na Kalinčiakovej a Bernolákovej ulici, s čím počíta aj nový územný plán mesta.

Obyvatelia Radvane tiež čakajú na vybudovanie protihlukovej steny pri R1. NDS vlani vyhodnocovala koncept technických riešení aj z finančného a časového hľadiska. Následne koncom roka 2016 bola dopracovaná dokumentácia a podaný projekt na územné rozhodnutie, ktorý pripomienkovali aj občania.

 

Zdroj: (dem), Foto: NDS a ilustračné