Stano Mičev: Banskobystrický kraj nesmie byť dvojrýchlostný

SPRÁVY
14 /

stanislav micev

Rozdiel medzi rozvinutým severozápadom a zaostávajúcim juhovýchodom sa podľa kandidáta na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Stanislava Mičeva prehlbuje.

Tlačová beseda v Lučenci

Za dvadsať rokov sa nedosiahli výrazné výsledky v riešení chudoby, nezamestnanosti, ani rómskej problematiky v južných okresoch. Mičev navrhuje zriadiť úrad podpredsedu kraja pre južné okresy, ktorý bude priamo zodpovedný za pracovné príležitosti, investície a zvyšovanie kvality života.

„Model Banskobystrického kraja v mnohom pripomína úvahy o dvojrýchlostnej Európe. Na papieri sa má samosprávny kraj pri výkone samosprávy starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Skutočný stav kraja je však stagnácia, izolácia, chýbajúca komunikácia, neodbornosť, znižovanie kvality života, prehlbujúce sa rozdiely medzi okresmi, rozdiely v investíciách a dotáciách v kraji a nekoncepčné a nestrategické plánovanie,“

vyhlásil na tlačovej konferencii v Lučenci Stanislav Mičev.

Sever a juh kraja

Podľa Mičeva je alarmujúca najmä nezamestnanosť v južných okresoch kraja. V severnej časti je evidovaná miera nezamestnanosti 8,34%, na juhu 19,29%. V severných okresoch vedie rýchlostná cesta R1, v južných sú fragmenty rýchlostnej cesty R2 ešte len vo výstavbe. Na severe sa úspešne rozvíja cestovný ruch, v centre kraja sú sústredené vysoké školy, hustá sieť gymnázií a stredných škôl, významné firmy a pracovné príležitosti.

V južných okresoch je najväčším zamestnávateľom úrad práce. Priepastný rozdiel nájdeme aj v dotáciách predsedu BBSK. Na severe to bolo za posledné dva roky vyše 127 tisíc eur, kým na juhu len necelých 41 tisíc. Okresy Revúca a Rimavská Sobota vedú celoslovenský rebríček v počte poberateľov sociálnych dávok.

„Osobne sa neviem zmieriť tak s dvojrýchlostnou Európou, ako aj s dvojrýchlostným krajom. Je najvyšší čas vrátiť južným okresom Banskobystrického kraja nádej na nový život doma,

dodal Stanislav Mičev.

Poľnohospodárstvo

Veľké sociálne rozdiely a nerovnomerný rozvoj podľa neho viedli v histórii ľudstva k nepokojom a konfliktom. Juh je ako stvorený na poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, ktoré môže nielen zvýšiť počet pracovných príležitostí, ale aj pomôže pokryť dopyt po zdravých a čerstvých domácich potravinách:

„Prečo by sme mali dovážať holandské paradajky či marockú papriku, keď ich môžeme hravo nahradiť plodinami z Veľkého Krtíša, Rimavskej Soboty alebo Lučenca?“

Poľnohospodárstvo je ideálnym sektorom aj pre ľudí s nižšou kvalifikáciou. Zber zeleniny a ovocia je realizovateľnou príležitosťou aj pre aj Rómov, ktorí vďaka tomu nebudú odkázaní na sociálne dávky, ale môžu slušne žiť.

Cesty

Stanislav Mičev presadzuje aj zrýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R2 tak, aby do roku 2022 bola kompletne dokončená štvorprúdovka zo Zvolena do Lučenca:

„Samosprávny kraj musí byť aktívnym partnerom Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy pri všetkých územných a stavebných konaniach. Nielen sa prizerať.“

Podpredseda BBSK so sídlom na juhu kraja

Mičev presadzuje zriadenie sídla podpredsedu BBSK na juhu kraja vrátane pracoviska regionálneho rozvoja. V kompetencii tohto podpredsedu kraja bude zlepšovanie kvality života, rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie pracovných príležitostí južnej časti nášho regiónu. Mestá a obce, podnikatelia ale aj tretí sektor menej rozvinutých regiónov budú tak môcť rýchlejšie konať aby zaradili vyššiu rýchlosť a dobehli, či dokonca predbehli severné, rozvinutejšie regióny.

Som za nový život pre tieto regióny. Nech si o štyri roky môžeme povedať, že juh zaradil vyššiu rýchlosť a pojem dvojrýchlostný kraj zapadá prachom,“

uviedol Mičev.

Jeden z konkrétnych okamžite realizovateľných krokov podpory regionálnych producentov a regionálnych pestovateľských a výrobných kapacít je  plošné sociálne obstarávanie, predovšetkým v zariadeniach zriaďovaných BBSK.

Stanislav Mičev 4. apríla ohlásil kandidatúru na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Kandidovať bude ako nezávislý. Jeho cieľom je spokojný občan a kvalita jeho života,  rozumný úrad a konkurencieschopný kraj. Jeho prioritami sú kvalitné cesty, nové pracovné príležitosti a kvalitná zdravotná starostlivosť.

Zdroj: TS, Foto: ilustračné