Slovak Golden Wings: Do Siene slávy vstúpil prvý slovenský kozmonaut  

SPRÁVY
2 /

ivan bella

V predvečer Medzinárodných leteckých dní SIAF poznáme mená víťazov ankety Slovak Golden Wings (SGW). Anketa, ktorej cieľom je vyzdvihnúť  prácu pilotov, technikov, leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva, vývoja a výskumu i  poskytovateľov služieb v letectve, má za sebou nultý ročník.

Vyhlasovateľom ankety SGW, národnej ceny letectva Slovenskej republiky je Slovenská letecká agentúra. Jej riaditeľ Hubet Štoksa hovorí:

„Našou snahou je, aby sa Slovak Golden Wings stala najprestížnejšou anketou, ktorá bude každý rok zviditeľňovať a oceňovať osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a ďalšie subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva. Pravidelne každý rok, vždy  v predvečer najväčšej leteckej udalosti –  Medzinárodných leteckých dní SIAF – sa bude konať slávnostný galavečer pri príležitosti odovzdávania národných cien v letectve Slovak Gold Wings.“

Výsledky ankety Slovak Golden Wings

Športové letectvo Slovenskej republiky

Marián Barus – počas viac ako 50 ročnej činnosti v letectve sa venuje najmä konštruovaniu a stavbe lietadiel.

Veda / Výskum / Vzdelávanie

prof. Ing. Tobiáš Lazar DrSc. – dosahoval celoživotné vynikajúce vedecké výsledky, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju leteckej techniky a bezpečnosti pri riadení leteckej prevádzky.
Letecký priemysel Slovenskej republiky

spoločnosť TOMARK, s. r. o., vývoj a výroba športových lietadiel

Letectvo silových zložiek Slovenskej republiky

Poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvom obrany Slovenskej republiky pre civilnú letovú prevádzku

Civilné letectvo Slovenskej republiky

prof. Ing. Dušan Kevický, CSc., , profesor emeritus – významný odborník a špičkový pedagóg v oblasti leteckej navigácie a letectva vôbec

Sieň slávy, cena za celoživotné dielo

plk. Ing. Ivan Bella – prvý slovenský kozmonaut, plukovník Armády SR, pridelenec obrany

Výsledky národnej ceny letectva za rok 2013 historicky prvýkrát vyhlásili počas dnešného  galavečera, ktorý sa uskutočnil v Štátnej opere v Banskej Bystrici. O príjemnú atmosféru sa svojimi vystúpeniami postarali Martin Babjak, Katarína Knechtová, Argolla Orchester Štátnej opery Banská Bystrica so sólistami Dušanom Šimom Patríciou Solotrukovou. Moderátorkou večera bola Adela Banášová.

Vyhlasovateľom ankety je Slovenská letecká agentúra. Odborní partneri SGW: Dopravný úrad SR; Letové prevádzkové služby SR; Úrad vojenského letectva Ministerstva obrany SR, Slovenský národný aeroklub; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina,  Technická univerzita – Letecká fakulta Košice. Anketa bola vyhlásená v januári 2014. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Mená predsedov porôt v jednotlivých kategóriách

Športové letectvo SR  – PaedDr. Ján Mikuš, prezident SNA Gen. M.R.Štefánika

Veda / Výskum / Vzdelávanie – prof. Ing. František Adamčík, CSc., dekan TU Košice LF
Letecký priemysel SR – Ing.Martin Hlinka, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií MH SR
Letectvo silových zložiek SR – Ing.Jozef Dunaj, riaditeľ Úradu vojenského letectva MO SR
Civilné letectvo SR – Ing. Ján Breja, predseda Dopravného úradu SR
Sieň slávy, cena za celoživotné dielo – Ing.Miroslav Bartoš, riaditeľ LPS SR

Viac informácií získate na  www.zlatekridla.sk.

Zdroj: SIAF 2014