SHMÚ reaguje na našu pripomienku k plošnému vyhlasovaniu smogovej situácie pre Banskú Bystricu

SPRÁVY
25 /

monitorovacia stanica1

Začiatkom marca Slovenský hydrometeorologický ústavu (SHMÚ) vyhlásil pre Banskú Bystricu varovanie o vážnej smogovej situácii na celom území mesta v dôsledku zlých rozptylových podmienok v ovzduší a nadlimitného výskytu prachových častíc PM10. Podobne ako vlani sa to udialo na základe výsledkov merania v monitorovacej stanici na Štefánikovom nábreží, pričom druhá stanica na Zelenej ulici na Fončorde vykazovala podlimitné hodnoty.

Viaceré médiá kvôli tomu zaraďujú Banskú Bystricu medzi najprašnejšie mestá na Slovensku, čo sa nám nezdá objektívne. Vychádzame z dlhodobých výsledkov meraní SHMÚ v monitorovacích staniciach na Štefánikovom nábreží a na Fončorde, ktoré sú aj v kritických dňoch diametrálne odlišné.

V prípade vyhlasovania smogovej situácie sa to týka len údolia popri rieke Hron a ceste I/66  vzhľadom na terénny reliéf tohto priestoru a prirodzene zlé rozptylové podmienky v ovzduší. V členitom teréne nášho mesta  sa na vyššie položenom území napr. na Fončorde či v Rudlovej – Sásovej smog neobjavuje (viď. https://www.bystricoviny.sk/spravy/banskej-bystrici-vraj-bola-dnoch-5-6-marca-zavazna-smogova-situacia/)

Ako sme sľúbili našim čitateľom, obrátili sme sa na generálneho riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu  RNDr. Martina Benka, PhD., aby nám vysvetlil tieto rozpory v súvislosti s meraním kvality ovzdušia v Banskej Bystrici a následným vyhlasovaním smogových výstrah na základe prekročenia  denných koncentrácií PM10 v jednej z dvoch monitorovacích staníc na území mesta. Konkrétne na Štefánikovom nábreží pri Hrone vedľa I/66, pričom druhá monitorovacia stanica na Zelenej ulici na Fončorde v rovnakých dňoch vykazuje podlimitné hodnoty.

Minulý týždeň sme mu položili nasledovnú otázku:

„Vážený pán generálny riaditeľ, považujete súčasný stav plošného vyhlasovania vážnej smogovej situácie pre celé mesto len na základe merania koncentrácie prachových častíc PM10 jednej monitorovacej stanice umiestnenej v exponovanom území na Štefánikovom nábreží a neuvažujete o bližšej špecifikácii ohrozenej časti mesta, keďže druhá monitorovacia stanica na Fončorde vykazuje aj v kritických dňoch podlimitné hodnoty resp. či neumiestnite ešte ďalšiu stanicu trebárs na najväčšom banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová?“

V pondelok nám z úrovne generálneho riaditeľa SHMÚ  prišla odpoveď, ktorú pripravil Martin Kremler:

„Upozornenie na smogovú situáciu prípadne výstraha pred závažnou smogovou situáciou, sa vydáva, ak 12 – hodinový kĺzavý priemer koncentrácií PM10 prekročí 100 resp. 150 mikrogramov/m3 a zohľadňuje sa tiež predpokladaný vývoj meteorologickej situácie. Vychádza sa teda z meraných údajov na monitorovacích staniciach. Za základe údajov z dvoch staníc je veľmi problematické vyčleniť v rámci Banskej Bystrice oblasti, kde vyhlásiť smogovú situáciu a kde nevyhlásiť.“

 Zdá sa, že tento technický problém by sa mal riešiť buď legislatívne alebo zvýšením počtu meracích staníc na území nášho mesta príp. zapojením mobilnej stanice do merania. Inak bude Banská Bystrica naďalej neprávom označovaná za „jedno z najprašnejších miest na Slovensku“…

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a ilustračné