Pripravme sa na dočasnú uzáveru časti ulice Dedinská v Rudlovej

SPRÁVY
1 /

Na ulici Dedinská v Rudlovej vznikla po poruche vodovodu havarijná situácia. Jej riešenie si vyžiada dočasné obmedzenia dopravy v inkriminovanom úseku cesty

Hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová k tomu uviedla:

„Všetkým obyvateľom dávame do pozornosti, že mesto Banská Bystrica v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. od utorka 6. novembra 2018 od 8:30 hod. až do piatka 9. novembra do 16:00 hod. úplne uzavrie časť ulice Dedinská. Uzávera sa týka úseku od križovatky s ul. Zdenka Mikulu po križovatku s ul. Pod Banošom.“

Dôvodom je odstránenia havarijného stavu – oprava povrchu miestnej komunikácie po poruche vodovodu. Doprava bude organizovaná prenosným dopravným značením. V prípade nepriaznivého počasia sa stavebné práce uskutočnia v náhradnom termíne.

 

Zdroj: Mesto BB, Foto: ilustračné