Prednáška na Radnici: Stará múdrosť vo svetle vedy, ako mýty a intuícia skryto vedú naše životy

SPRÁVY
0 /

pales1

V pondelok 13. novembra 2017 o 18:00 hod. sa v budove historickej Radnice na Námestí SNP 1 uskutoční prednáška  RNDr. Emila Páleša, CSc. „Stará múdrosť vo svetle vedy: Ako mýty a intuícia skryto vedú naše životy“.

Neuroveda a psychológia v súčasnosti prenikajú k skrytým mechanizmom, ktoré dovoľujú ovládať ľudskú myseľ tak, ako mohli len čarodeji v ríši rozprávok. Psychické techniky sa už účinne využívajú v mediálnej, komerčnej a politickej praxi. Ubrániť sa im môže len ten, kto ich pozná.

Naše pocity a myšlienky pramenia v hlbinách nevedomej mysle, ktorá má svoju vlastnú logiku. Múdrosť o nej nám odkázal starovek v obrazoch božstiev a archanjelov. Porozumieť jej znamená učiť sa reči pravzorov, ktoré tvoria základné sily duše, ako hlásky tvoria abecedu alebo chemické prvky periodickú tabuľku.

„Tieto pravzory pochádzajú z dávnej evolučnej minulosti Zeme a dodnes spoluurčujú naše životné cesty ako aj striedanie kultúrnych vzorcov v dejinách. Výzvy doby nás motivujú oprášiť odvekú múdrosť slnečných hrdinov, ktorí spoznali seba samých a zvíťazili sami nad sebou,“

hovorí RNDr. Emil Páleš, CSc.

Cyklicky sa vracajú v dejinách pri striedaní kultúrnych vzorcov (náboženských kultov, umeleckých štýlov, vedeckých paradigiem i politických ústav). A sú určujúce aj pre typ osobnosti a osudovú cestu jednotlivca.

Výzvy doby sa dajú obrátiť na dobré – motivujú nás oprášiť odvekú múdrosť slnečných hrdinov, ktorí spoznali seba samých a zvíťazili sami nad sebou.

Emil Páleš (1966) sa tridsať rokov venuje integrálnym štúdiám, ktoré premosťujú vedu, umenie a náboženstvo. Obnovuje celistvé poznanie, ktoré je prameňom mravnej sily a inšpirácie v každej dobe. Prispel k viacerým novým myšlienkam, ktoré boli prijaté svetovou odbornou obcou. Z jeho pôvodného bádania má zásadný význam objav synchrónneho a periodického pôsobenia pravzorov v dejinách kultúry a v evolúcii prírody (www.sophia.sk).

Prednášky doktora Emila Páleša organizujú OZ Happy People a nezisková organizácia SOPHIA – pre uvedenie duchovných hodnôt do života. Vstupné je 10 €. Po cca dvojhodinovej prednáške nasleduje diskusia.

plagat prednaska

Zdroj: Helena Tomková OZ Happy People, Foto: ilustračné