Prečo nemôže byť na bystrickom námestí zimná terasa?

SPRÁVY
42 /

terasa1

Banská Bystrica bolo jedným z prvých slovenských miest, ktoré pred štyrmi rokmi v spolupráci s pamiatkármi, Cechom hostinských a majiteľmi historických objektov prijalo jednotné pravidlá pre zriaďovanie letných terás na Námestí SNP.

Nové vetry v bystrickej gastronómii

Bol to krok správnym smerom, pretože bystrické letné terasy fungujú od roku 2014 po novom, majú vzhľad ako podobné obslužné zariadenia kdekoľvek v Európe. Vhodne dotvárajú kolorit historického námestia, ktoré žije aj večer. Okrem domácich Bystričanov to oceňujú najmä turisti, ktorí sú zvyknutí na takýto komfort vo svojich krajinách.

Do Banskej Bystrice prišiel zo západného Slovenska skúsený podnikateľ v gastronómii  Ján Kurkin a s majiteľom domu č. 11 na Námestí  SNP sa dohodol, že tohto roku zrekonštruuje reštauráciu Zlatý bažant v súlade s bohatou minulosťou tohto historického objektu.

„Zaujala ma myšlienka, že tu bol v roku 1511 prvý bystrický pivovar. V mestskej kronike sa píše, že vdova po bystrickom richtárovi Serafínovi Pergerovi na tomto mieste prevádzkovala hostinec. Chcel som sa priblížiť k tejto histórii a jej hodnotám, aby to malo nejaký zmysel. Spolu s interiérom reštaurácie sa snažíme priblížiť histórii aj jedlami z pôvodných receptov a lokálnych surovín, ktoré tu ponúkame,“

 uviedol Ján Kurkin pred náročnou rekonštrukciou.

Štýlová reštaurácia s letnou i zimnou terasou

V lete pán Kurkin otváral štýlovú reštauráciu U Richtára s terasou a v novembri piváreň, ktorú s výčapom piva krstil starší plzenský sládok Václav Berka. Čapuje sa tu originálne pivo Pilsner Urquell a tomu musí zodpovedať aj technické vybavenie s vyučeným personálom. Platí tu staré známe z bývalého hostinca: „Keď sem  do vizity prídu, tu im narichtujú richtárske priešmačke a fajnotke.“

K samotnému vybaveniu reštaurácie U Richtára jej majiteľ hovorí:

„Celá reštaurácia U Richtára je rozdelená na reštauračnú nefajčiarsku časť na prízemí a pivárenskú v podzemí aj pre fajčiarov. Chceli sme to otvoriť naraz, ibaže reštaurátorské práce s vybavovaním všetkých povolení boli tak náročné, že piváreň sme otvárali v druhej etape. Sú tu nové siete, podlahy, výčapy a nábytok. Terasu sme vybudovali nanovo z kvalitných materiálov. Slúži našim hosťom hlavne v letných mesiacoch, ale je vybavená kúrením tak, že môže byť otvorená aj v v chladnejších dňoch, ak nám to povolí mesto.“

 A tu je problém. Platné Zásady  upravujúce režim pre zriaďovanie a prevádzkovanie sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica umožňujú mať  terasy len v letonom období od 1.apríla do 31. októbra. Na ich zimné využitie sa nemyslelo, hoci tento trend existuje v západnej Európe už dlhšie. Chce to však dobrú architektúru a zvýšené náklady na materiál s kúrením.

Uplatní sa v Banskej Bystrici vysoký európsky štandard?

Hoci majiteľ reštaurácie U Richtára vybudoval terasu podľa schváleného projektu s presklením a z kvalitných materiálov aj skúrením, okrem leta ju chce využívať aj v chladnejších dňoch aspoň do Bystrických Vianoc, ktorých bude súčasťou, narazil na Zásady, ktoré to zatiaľ  neumožňujú. Rokuje s mestom o možnosti predĺženia lehoty prevádzkovania zimnej terasy, čo by malo platiť aj pre iných prevádzovateľov terás na námestí, pokiaľ o to prejavia záujem.

Hoci mesto hľadá možnosti, ako  sa s ním dohodnúť, zatiaľ ich nenachádza. Podľa našich informácií má s tým problém aj Cech hostinských, pretože v súčasnosti by to bol precedens a výnimky by chceli aj ostatní, ktorí si dokážu zatepliť svoje terasy. Zatiaľ sa našiel jediný, ktorý si túto skúsenosť prinesol zo zahraničia a chce ju teraz prakticky uplatniť aj v Banskej Bystrici, aj keď nie je členom Cechu hostinských. Navyše z technických a prevádzkových dôvodov to zrejme nebude možné urobiť kdekoľvek na námestí, kde sú dnes letné terasy, do čoho samozrejme prehovoria aj vlastníci nehnuteľností, ale to by bolo predmetom nového riešenia terás v centre mesta na základe odbornej diskusie.

Ako je u nás zvykom, každá novinka si nájde svojich odporcov. Na poslednom mestskom zastupiteľstve vystúpila proti zimnej terase pred reštauráciou U Richtára poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA) s tým, že sa porušujú Zásady a hlavný kontrolór mesta to má bezodkladne prešetriť.

Poslanec a predseda komisie  MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch Ľubomír Motyčka (SMER-SD) so skúsenosťami z iných európskych miest pre náš portál uviedol:

„Faktom je, že keď sme v roku 2013 prijímali jednotné pravidlá hra pre letné terasy v centre mesta, nemysleli sme na to, že by tu mohli byť aj terasy so zimnou prevádzkou. Pritom je to bežný štandard v európskych mestách, okrem Bratislavy spomeniem len Prahu, Insbruck, Salzburg či Paríž a mohol by som pokračovať v ďalších európskych metropolách. Viem si predstaviť, že turisti z Donovál prídu v zime do Banskej Bystrice a popíjajúc kávu vo vykurovanej architektonicky zvládnutej terase sa cez sklenenú výplň pozerajú na naše krásne námestie. Chápem aj Cech hostinských, že by to malo platiť pre všetkých. Ale budeme sa týmto problémom zaoberať na našej komisii a pokiaľ bude záujem majiteľov a prevádzkovateľov terás, iniciujeme zmenu platných Zásad s novými pravidlami.“  

My sme boli v reštaurácii U Richtára niekoľkokrát pred i po jej otvorení pozrieť a musíme potvrdiť, že vykurovaná terasa z architektonického hľadiska vhodne dopĺňa interiéry reštaurácie. Jej majiteľ sa chce zaviazať, že bude odpratávať sneh v jej okolí a dbať na bezpečnosť pre chodcov prechádzajúcich okolo v každom počasí.

Zároveň ju chce mať spolu s reštauráciou otvorenú ako účastník vianočných trhov. Keď by ju mal teraz rozobrať, tak o mesiac ju musí opäť postaviť, čo je dosť nelogické. Avšak súčasné Zásady s takýmto prípadom nepočítali, takže tento administratívny problém bráni dobrej myšlienke. Je na dobrej vôli poslancov, ktorí schvaľovali platné Zásady, či ich nerozšíriť aj o možnosť zimného prevádzkovania pri dodržaní jasných podmienok pre všetkých prevádykovateľov terás v centre mesta. Možno v tomto prvom prípade by stálo za reč vyskúšať tento systém ako pilotný udelením dočasnej výnimky.

Uvidíme, ako sa  to v prípade zimnej terasy pred reštauráciou U Richtára napokon skončí. Zatiaľ vyhrávajú Zásady a “nepriatelia” pokroku…

 

Autor: (tom), Foto: U Richtára a Mirka Chabadová