Parkujem ako pako pri škole na Tajovského

SPRÁVY
8 /

parking1 (2)

Opäť sme dostali do redakcie fotografie policajného auto parkujúceho na mieste, kde  by sa parkovať nemalo. Je to mimo vyznačených parkovacích pruhov na komunikácii.

„Dobrý deň, tu máte pár fotiek zle zaparkovaných policajtov pri škole na Tajovského 30. Rád by som pripomenul, že je to miesto kde sa v hojnom počte za takéto parkovanie rozdávali papuče…,“

znel mail nášho čitateľa s priloženými fotografiami zaparkovaného policajného auta.

Neboli sme pri tom, keď tu mali mestskí policajti rozdávať papuče.  Ale platí, že pokiaľ nie sú policajti na zásahu v policajnej akcii, musia dodržiavať dopravné predpisy, ako každý normálny smrteľník, teda aj pri parkovaní. V tomto prípade parkovali v zákrute na prístupovej ceste mimo vyhradených miest na parkovanie.

Nie vždy je možné posúdiť konanie vodiča policajného auta. V zásade platí, že policajt pri výkone služobných povinností (či už s majákmi alebo bez nich) nesmie ohroziť bezpečnosť premávky a jej účastníkov. Keď nepoužíva majáky, môže porušiť pravidlá iba v nevyhnutnom rozsahu.

Pokiaľ teda policajti nevykonávajú služobné povinnosti, platí pre nich na ceste rovnaká zodpovednosť, ako pre vodiča-občana. Mimochodom už ste videli papuču za zlé parkovanie na policajnom aute?

Zdroj: Bystricoviny.sk