Naučiť anglicky sa dá aj v meste pod Urpínom

SPRÁVY
0 /

speak7

Dobrá znalosť anglického jazyka je dôležitá tak pre stredoškolákov, ako aj vysokoškolákov. Pri hľadaní efektívneho uplatnenia v praktickom živote sa mladí ľudia bez cudzieho jazyka nezaobídu.

Kvalitná angličtina priamo v Banskej Bystrici

Maturanti často volia prípravu na maturitnú skúšku vo veľkom predstihu. To sa týka aj angličtiny. Prihlásením sa na prípravu k získaniu Cambridge certifikátov zabijú dve muchy jednou ranou.

Radovan Ocharovich

Riaditeľ banskobystrickej jazykovej školy SPEAK Mgr. Radovan Ocharovich k tomu uvádza:

„FCE a CAE certifikáty im neskôr pomáhajú k úspešnému prijatiu na vysokú školu alebo si ich zamestnávatelia vyberajú do pozícií, ktoré majú lepšie ohodnotenie, ako bežné pozície bez znalosti anglického jazyka.“

K príprave na Cambridge skúšky sa študenti spravidla prihlasujú po vstúpení na strednú školu. Najprv študujú v nižších úrovniach a postupne ich kvalifikovaný zahraničný lektor vedie k úspešnému zdolaniu skúšky. V daných kurzoch sú študenti rozdelení podľa úrovne jazyka a tiež podľa veku.

Cambrige certifikáty

Najväčšia jazyková škola v Banskej Bystrici pripravuje na Cambridge certifikáty pre 15 až 19-ročných (SPEAK High school programme). Zameriava  sa na komunikatívnu metódu so zahraničným kvalifikovaným lektorom. Príprava je prispôsobená danej vekovej skupine a dá sa robiť aj v lete.

„Tí, ktorí riešia tento problém na poslednú chvíľu a chcú sa pripraviť na maturitu, volia si prípravu na maturitný kurz, ktorý trvá od septembra v danom školskom roku až do apríla. Učí ich lektor špecialista, ktorý sa zameriava hlavne na to, čo maturantov trápi – nedostatočné komunikačné schopnosti a zvládnutie maturitných tém. Zväčša je to jeden zo zahraničných lektorov,“

dodáva Ocharovich.

speak2

Maturitné skúšky zahraničí

Ďalším veľmi vyhľadávaným a populárnym spôsobom maturitnej skúšky je jej absolvovanie v zahraničí na štátnej škole. SPEAK je partnerskou školou hneď niekoľkých stredných škôl v Európe (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a ďalšie),  Rusku či USA. Momentálnym veľkým hitom pre banskobystrických stredoškolákov je rok strávený v Spojených štátoch, kde absolvujú druhý, tretí alebo štvrtý (maturitný) ročník.

Študent je ubytovaný v hosťovskej rodine, ktorú mu zabezpečuje škola. K dispozícii je koordinátor. Okrem toho je v cene programu aj letenka, vstupné testy, registrácia či orientačný deň v USA, počas ktorého si študenti osvoja prostredie, v ktorom sa neskôr pohybujú. Školy, s ktorými jazyková škola spolupracuje, využívajú výlučne akreditované programy a po návrate na Slovensko študent pokračuje v štúdiu na slovenskej štátnej strednej škole či gymnáziu.

speak1

Letné jazykové pobyty v anglofónnych krajinách

V letných mesiacoch môžu študenti tiež absolvovať jazykový pobyt v zahraničí. Znamená to zvoliť si jednu z destinácií kdekoľvek na svete. Na výber je zväčša Anglicko alebo Írsko. Jazyková škola zabezpečuje registráciu, vstupný test, výber hosťovskej rodiny, letenku, poistenie a prípravný kurz na zdolanie kultúrnych rozdielov pred odletom.  Stredoškoláci  sa môžu tešiť na nové medzinárodné priateľstvá a študentské zážitky.

SPEAK je dnes členom Asociácie jazykových škôl Slovenska, v sieti škôl a predškolských zariadení Ministerstva školstva SR a prípravným centrom Cambridge English Language Assessment. Viac informácií o škole získajú študenti na www.speak.sk.

 

https://youtu.be/GeMFkdXqxas

Autor: (mt), Foto: ilustračné speak