Môžete navštíviť Malachovské náučné chodníky

SPRÁVY
0 /

Obec Malachov pri Banskej Bystrici ponúka návštevníkom zaujímavé pešie túry. Môžete sa na nich dozvedieť niečo z histórie baníctva i z prírodovedy.

V sobotu 19.mája v Malachove slávnostne otvorili „Malachovské náučné chodníky“ ako súčasť „Banskej cesty“.  V tento deň prišlo do Malachova 550 návštevníkov, ktorí sa v krásnom slnečnom počasí mohli pokochať nevšednými zaujímavosťami na pripravených trasách. Aj takto sa obec snaží rozvíjať cestovný ruch.

Starosta obce  Ondrej Slivka  pre TASR povedal: „Otvorili sme prvú etapu náučných chodníkov v dĺžke 10 kilometrov. Je to jeden banícky okruh, jeden prírodovedný okruh a prírodovedná trasa.” Na chodníkoch je osadených 17 informačných tabúľ, na trase sa nachádzajú lavičky i oddychové miesta. Otvorenie pripravili spoločne obec Malachov a Občianske združenie Malachovská dolina.

Malachovské náučné chodníky vypovedajú o  histórii ťažby ortuti v tejto obci. Môžete tu vidieť  najstaršie ťažobné oblasti. „Do nich vodíme návštevníkov a vysvetľujeme im, akou formou sa rumelka ťažila, z ktorej sa potom vyťažovala ortuť. Súčasťou trasy je aj Ortútske jazierko, ktoré revitalizovali skauti z Banskej Bystrice zo získaných financií. Za pomoci prírodovedcov zo Stredoslovenského múzea sme urobili, samozrejme, výskum a prieskum jazierka na biotopy. Potom nám odporučili, akým spôsobom môžeme do toho zasiahnuť a čo tam môžeme vybudovať,” dodal starosta Slivka.

Na slávnostnom otvorení zaspieval  banícky spevokol Haliar zo Starých Hôr a návštevníci mohli vidieť aj starý banícky obrad Šachtág, ktorým sa prijímalo do baníckeho cechu. Posedenie baníkov sa zasa riadilo pivným zákonom. Do baníckeho stavu prijali tvorcu Malachovských náučných chodníkov Vladimíra Drugu z Občianskeho združenia Malachovská dolina.

Občianske združenie pod vedením Vladimíra Drugu s pomocou obce budovalo náučné chodníky viac ako tri roky a financie získavalo na základe niekoľkých projektov. Najväčší grant vo výške 7 tisíc eur na vybudovanie trás, značení a informačných tabúľ  dostali zo Slovenskej agentúry životného prostredia

Záujem o náučné chodníky už prejavila aj Slovenská akadémia vied, chodia sem geológovia, ale aj dôchodcovia z Malachova a okolia. K dispozícii budú čoskoro aj informačné materily s podrobnou mapou trás.

Keď cez niektorý víkend vyjde čas, môžu aj Banskobystričania zájsť do blízkeho Malachova  a prejsť sa po náučných chodníkoch. Je to poučné a zaujímavé, pritom niečo urobíte aj pre svoje zdravie.

Zdroj: obec Malachov