Mimoriadne zastupiteľstvo BBSK odvolalo predstavenstvo aj dozornú radu BBRSC a.s.

SPRÁVY
8 /

lunter a holly

V pondelok popoludní sa v budove Úradu BBSK konalo mimoriadne krajské zastupiteľstvo BBSK. Hlavným bodom programu boli zmeny predstavenstva a dozornej rady Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. (BBRSC) a vykonanie kontroly v tejto krajskej firme.

Výmena orgánov BBRSC a. s.

Na návrh predsedu BBSK Jána Luntera. poslanci odvolali súčasných členov predstavenstva Ivanu SlivkovúRastislava Kysela, z dozornej rady Miroslava PotančokaJozefa Tokára. Hlavným dôvodom ich odvolania je nedôvera zo strany najvyššieho orgánu spoločnosti – valného zhromaždenia, ktorým je predseda BBSK

Sú tu aj podozrenia z porušenia zákonnosti a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom tejto spoločnosti, ale aj účelové zmeny v orgánoch spoločnosti a pokusy o zmenu stanov spoločnosti a základných dokumentoch BBRSC na poslednú chvíľu po novembrových voľbách.

Personálna výmena je riešením na prechodné obdobie najbližšieho polroka. Následne obsadíme posty v predstavenstve BBRSC výberovým konaním. Cieľom výmeny členov Dozornej rady je obnovenie kontrolnej funkcie tohto orgánu BBRSC. V Dozornej rade budú mať zástupcov zamestnanci podniku a najsilnejšie poslanecké kluby krajského zastupiteľstva. Do budúcnosti by sme ju chceli rozšíriť, aby mali zástupcov všetky poslanecké kluby a zastupiteľstvo malo prehľad o dianí v tejto krajskej firme,”

odôvodnil zmeny v orgánoch BBRSC a. s.  Ján Lunter.

Novým predsedom predstavenstva BBRSC a. s bude bývalý riaditeľ Ján Butkovský, ktorého po nástupe Mariana Kotlebu začiatkom roka 2014 odvolalo vtedajšie predstavenstvo. Novými podpredsedami predstavenstva budú krajský poslanec i primátor Detvy Ján Šufliarský a advokát Drahomír Ivan, ktorý má skúsenosti z oblasti obchodného, pracovného a trestného práva. Novými členmi dozornej rady BBRSC sa stanú krajskí poslanci  Branislav Hámorník a Milan Kolesár.

Podľa Jána Luntera cieľom tejto personálnej výmeny v orgánoch BBRSC je konsolidácia pomerov, zvýšenie transparentnosti a otvorenosti pri riadení spoločnosti, ktorá je z hľadiska personálneho, technologického a organizačného v súčasnosti ohrozená. Podľa neho valné zhromaždenie BBRSC ani zastupiteľstvo BBSK nemajú reálny obraz o ekonomických výsledkoch spoločnosti.

„Vyslovujem obavy, že vplyvom nedostatočnej údržby a katastrofálneho odborného a technického stavu veľkej časti regionálnej správy ciest by mohlo byť ohrozené zabezpečovanie zimnej údržby na nevyhnutnej úrovni, čím sú priamo ohrozené aj zdravie, životy a majetok občanov používajúcich cesty druhej a tretej triedy v celom kraji,“

uviedol Ján Lunter.

Satisfakcia pre odborníka Jána Butkovského

Paradoxne sa poslanci nedozvedeli ani od bývalého župana a dnes poslanca BBSK Mariana Kotlebu, kto je vlastne dnes generálnym riaditeľom tejto krajskej firmy. Podľa informácií, ktoré prenikli na verejnosť by ním mal byť na poslednú chvíľu menovaný bývalý krajský poslanec  ĽSNS a člen predstavenstva BBRSC Miroslav Suja, ktorý sa „preslávil“ kontroverzným predajom vyradenej techniky za 1 euro súkromnej eseročke a záverečnými eskapádami  v orgánoch spoločnosti. To musia vyhodnotiť nové orgány spoločnosti a zrejme aj právnici.

 Marian Kotleba pomerne ostro vystúpil proti menovaniu na slovo vzatého odborníka a bývalého riaditeľa BBRSC Jána Butkovského do funkcie predsedu predstavenstva. Vytýkal mu zadlženie firmy úverom, z ktorého sa však nakúpila nová technika. Ako jediný bol proti jeho menovaniu do funkcie.

Na priamu otázku nášho portálu, prečo si myslí, že úver je dlh, keď ide o bežnú finančnú operáciu na krytie investícií podnikateľských subjektov, však Kotleba nedokázal relevantne odpovedať. Práve skutočný odborník v čele predstavenstva môže byť ten správny kľúč, ktorým nový župan dokáže otvoriť Pandorinu skrinku v BBRSC.

Navyše viacerí si ešte pamätajú, za akých okolností musel Ján Butkovský pred štyrmi rokmi opúšťať krajskú firmu, ktorej dokázal vytrhnúť tŕň z päty. Dokonca vtedajší župana Marian Kotleba podal na neho trestné oznámenie, čo sa ukázalo ako bezpredmetné. Vo firme sa však vytvorili podmienky pre stranícke riadenie firmy.

Svojou odbornosťou má Butkovský prispieť k nastoleniu poriadku a ku konsolidácii spoločnosti po posledných turbulenciách, garantovaniu ekonomického rozvoja a využitiu kladného hospodárskeho výsledku na ďalšie investície.

 Kontrola v Banskobystrickej regionálnej správe ciest

 Na návrh poslanca Stanislava Horníka krajskí poslanci schválili vykonanie kontroly hospodárenia v BBRSC zameranej na preskúmanie zákonnosti a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom a pri využívaní verejných prostriedkov.

Uznesením poslanci zaviazali Útvar hlavného kontrolóra, aby preveril zákonnosť a hospodárnosť postupu predaja hnuteľného majetku BBSK v posledných mesiacoch, ale aj súlad so zákonom pri uskutočnených verejných obstarávaniach na BBRSC za roky 2015 -17 vrátane tých, ktoré boli zadané v posledných mesiacoch roka 2017 aj v období po termíne regionálnych volieb.

Kontrola sa bude týkať aj likvidácie 103 kusov neupotrebiteľného majetku, kde existuje reálne podozrenie z nedodržania povinnosti posúdenia hodnoty majetku likvidačnou komisiou a nezverejnenia oznámenia o ponuke tohto majetku na webovej stránke Úradu BBSK i BBRSC po dobu minimálne 30 dní. S vykonaním kontrol nemal aspoň verbálne problém ani Marian Kotleba.

Banskobystrickú regionálnu správa ciest, a.s. založil Banskobystrický samosprávny kraj na správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 2 556 km, vrátane 1 107 mostných objektov vo vlastníctve kraja. BBRSC v tejto súvislosti zabezpečuje aj investičnú činnosť, okrem správy a údržby ciest má krajská firma aj podnikateľskú činnosť na cestných komunikáciách a vykonávanie s tým súvisiacich činností, ktoré zabezpečujú zriadené strediská v 6 závodoch.

 

 

Autor: (tom), Foto: redakcia a ilustračné