Malí Bystričania sú už v obnovených Mestských jasliach na Triede SNP 15

SPRÁVY
0 /

Detské jasle po obnove

Vďaka získanej dotácii z Environmentálneho fondu vo výške 136 000 eur a financiám z mestského rozpočtu v objeme cca 107 000 eur už dnes víta malých návštevníkov krajšia budova Metských detských jaslí na Triede SNP 15. Realizáciou projektu sa zvýšil komfort detí i zamestnancov a zároveň sa znížila energetická náročnosť budovy.

Jediné detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zmenili od polovice augusta svoju podobu. Po 55  rokoch sa dočkali výmeny okien, zateplenia stien i strechy, obnovy obvodových múrov, terasových podláh a zábradlí.

Budovu mestských detských jaslí, ktorá sa nachádza na ulici Trieda SNP 15, postavili v roku 1962. Kuchyňa pribudla o tridsaťdva rokov neskôr. Objekt jaslí je dvojpodlažný a čiastočne podpivničený. Vďaka schválenému projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Mestské detské jasle v Banskej Bystrici“ sa v lete začali stavebné práce na tejto budove, ktoré prebiehali za plnej prevádzky zariadenia s pochopením rodičov, ktorí pomáhali s upratovaním.

Detské mestské jasle majú svoju polstoročnicu už dávno za sebou. Za dlhé roky existencie a neustálou prevádzkou došlo k ich opotrebeniu. Tieto nedostatky spôsobovali nadmerné tepelné straty a znižovali komfort detí i zamestnancov, preto sme sa zamerali na komplexné vonkajšie stavebné úpravy. Som rád, že vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom sa môžeme pochváliť nielen obnovenými škôlkami, ale aj kvalitnejšími mestskými jaslami, pričom sme dosiahli významné energetické úspory,“

 povedal Martin Adamec, prednosta MsÚ.

Mesto bude pokračovať v obnove materských škôl aj s využitím mimorozpočtových zdrojov  – grantov či eurofondov i v roku 2018.

 

 

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: mesto BB