Kotleba ruší už aj eurofondy pre stredné školy v kraji

TÉMA TÝŽDŇA
47 /

Zdá sa, že verbálne „vyhlásenie vojny“ Európskej únii a eurofondom myslí banskobystrický župan Marian Kotleba vážne. Aktuálne zrušil spolufinancovanie schválených europrojektov stredných škôl BBSK, vraj z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.

Vyplýva to z listu vedúceho odboru vzdelávania a kultúry BBSK Ing. Miroslava Martiša z 31.januára 2014, ktorý poslal riaditeľom škôl so schválenými projektmi z Operačného programu Vzdelávanie (jeho kópiu máme v redakcii).

V liste sa doslova píše:

Odbor vzdelávania a kultúry BBSK Vám oznamuje, že projekty z OP Vzdelávanie – Moderná stredná škola schválené Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ nebudú spolufinancované zo zdrojov BBSK z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  Školy, ktoré si zabezpečia spolufinancovanie samostatne, požiadajú predsedu v zmysle Príkazu predsedu BBSK o súhlas k zabezpečeniu verejného obstarávania dodávateľsky.“

Po svojom nástupe do funkcie stihol župan Marian Kotleba zastaviť prvý úsek výstavby cyklotrasy „Rodinná cestička“ Banská Bystrica-Sliač-Zvolen pre cykloturistov a pripravovanú investíciu novej prístupovej cesty na Pršany aj pre stovky Bystričanov bývajúcich na Pršianskej terase. Teraz zastavuje schválené europrojekty pre žiakov stredných škôl v kraji. Dôvodom majú byť bližšie nešpecifikované dlhy a údajný nedostatok financií v rozpočte, ktorého návrh na tento rok ešte stále nepredložil poslancom BBSK.

Kotlebov predchodca na poste župana Vladimír Maňka k tomu pre náš portál uviedol:

To je teda riadna hlúposť. Keby som bol takto pracoval ja, tak za štyri roky by sme nezrealizovali investičné projekty z eurofondov a grantov za vyše 100 mil. eur, ktoré pomohli občanom kraja. Dnes sú k dispozícii županovi na investície pri tvorbe rozpočtu na rok 2014. Podľa mojich informácií za minulý rok zdedí Kotleba aktuálne vyšší prebytok rozpočtu v miliónoch eur, ako som naznačil vo svojom návrhu z decembra. Tam má zdroje na to, aby podporil vzdelávanie v našom kraji“

Podľa našich informácií viacerí učitelia dotknutých stredných škôl v Banskobystrickom kraji sú z rušenia schválených europrojektov županom zhrození. Kotlebove tvrdenia o zadlžení kraja a nedostatku financií v rozpočte BBSK na kofinancovanie eurofondov považujú za účelové a zavádzajúce.

Podľa ekonomických analýz inštitútu INEKO za rok 2012 bol Banskobystrický kraj s mierou zadlženia vo výške 25,07% najmenej zadlženým samosprávnym krajom na Slovensku, pričom za kritickú sa považuje 60-percentná hranica zadlženia voči príjmom bežného rozpočtu.

Pokiaľ sa náš kraj vzdá eurofondov pre stredné školy, Agentúra ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ich presunie do ostatných krajov, keďže počet europrojektov na Slovensku je vyšší, ako celkový objem financií z EÚ na ich krytie.

Zdroj: Bystricoviny.sk