Knižnica skvalitňuje svoje prostredie aj služby – nový pitný režim vo VKMK na Fončorde

SPRÁVY
0 /

kniznica1

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici sa snaží skvalitňovať svoje služby čitateľom a vytvárať pre nich príjemné prostredie. V týchto dňoch pribudol do pobočky knižnice na Fončorde nový nápojový automat Aqua FDL – cooler.

 Leonardo da Vinci povedal:

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“

Voda je základná tekutina fungovania celej Zeme. Bez tejto najcennejšej tekutiny by na našej planéte nevznikla ani stopa života. Hoci sa človek neradí k vodným živočíchom, jeho telesná schránka doslova pláva na vode. U dospelého človeka tvorí voda priemerne 55 až 75 percent hmotnosti, čo sú približne dve tretiny hmotnosti tela. Okrem toho pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru

Nápojový automat vďaka zmluve o vzájomnej spolupráci knižnici poskytla spoločnosť AQUATRADE Slovakia, s.r.o. so sídlom vo Zvolene. Zaoberá poradenstvom a úpravami studničnej, pitnej a technologickej vody pre firmy aj domácnosti na celom Slovensku.

Rozbor vody je jediný možný spôsob, ako zistiť kvalitu vody, od ktorej závisí kvalita vášho života. Spoločnosť AQUATRADE Slovakia je na trhu už pätnásť rokov a vďaka tradícií a exkluzívnym zmluvám so špičkovými laboratóriami vie ponúknuť najlepšie ceny rozborov na trhu, pričom odber vody je priamo pri zdroji.

Okrem toho ponúka aj rôzne iné produkty súvisiace s vodou: čistenie odpadových vôd, filtračné systémy Aqua, nápojové automaty Aqua FDL, plastový program, komplexný nápojový servis, meracie sady, filtračné systémy PF, Bio pH+.

Spoločnosť realizuje aj viaceré úspešné projekty, napr. Naučme piť deti vodu, Otestuj si ph organizmu a i., tiež aktívny sponzoring. Komplexné informácie o spoločnosti nájdete na ich webovej stránke www.aqua-trade.sk.

Knižnica pripravila výstavku kníh s tematikou vody v Oddelení beletrie, odbornej, regionálnej literatúry a bibliografie (Švantnerova ulica 18). V rámci vzájomnej spolupráce tiež zabezpečí podujatia pre žiakov základných škôl a stredných škôl s tematikou vody.

Čitatelia knižnice môžu využiť akciové ceny od spoločnosti AQUATRADE Slovakia na rozbor vody s 15 – percentnou zľavou a ich knihy poteší aj vkusná záložka.

Počas návštevy knižnice alebo na podujatiach sa môžete občerstviť vodou z nápojového automatu, ktorá je pre vás k dispozícii vo vstupnej chodbe na prvom poschodí.

 

Autor: Soňa Šóky, Foto: autorka