FOTO: Pri škvarovom ihrisku a prístupovej ceste do Sásovej leží množstvo pneumatík

SPRÁVY
15 /

pneumatiky1

Do redakcie sme dostali upozornenie od nášho čitateľa zo Sásovej, že pri starom škvarovom ihrisku čiastočne aj na ceste v okolí železničného nadjazdu sa nachádza množstvo vysypaných pneumatík. Na mieste činu sme sa presvedčili, že je to tak.

Obrátili sme sa preto na Mestský úrad v Banskej Bystrici – Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev so žiadosťou o vysvetlenie. Vedúci oddelenia Peter Suchý pre náš portál uviedol:

„V tomto prípade sa koná. Po zistení nepovoleného uloženia odpadu vo forme pneumatík v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení sme v súlade s príslušnými zákonnými kompetenciami postúpili tento prípad na Okresný úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredia, ktorý je v tejto veci oprávnený konať a aj koná.“

 Pracovníci Okresného úradu v Banskej Bystrici po obdržaní oznámenia Mesta Banská Bystrica vykonali obhliadku nepovolenej skládky pneumatík. Zistili, že na predmetnom súkromnom pozemku s čiastočným presahom aj na verejnú komunikáciu  sa nachádza odpad – asi 250 kusov pneumatík s celkovou hmotnosťou cca 1900 kg.

Ešte vo februári začalo správne konanie. Okresný úrad skúma, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nezakladá spáchanie trestného činu podľa § 15 odsek 5 zákona o odpadoch. V tom prípade by trestný čin s hľadaním páchateľa vyšetrovala polícia.

Už sme si zvykli, že zväčša na menej prístupných resp. odľahlejších miestach sa nájdu nepovolené skládky. Ale táto nezákonná skládka pneumatík sa nachádza hneď vedľa prístupovej cesty na najväčšie bystrické sídlisko Rudlová – Sásová, kadiaľ prejde denne množstvo áut či autobusov MHD, čo je priam neuveriteľné. Zdá sa, že drzosť niektorých ľudí nepozná hraníc…

Autor: (tom), Foto: redakčné