FOTO: Pomôžme dobrovoľníkom s adopciou mačiatok

SPRÁVY
0 /

macka6

Občianske združenie Mačky Zvolen so sídlom vo Zvolenskej Slatine sa už tretí rok venuje pomoci pouličným alebo zatúlaným mačkám. Dobrovoľníkom pomáhajú aj viacerí Bystričania už len tým, že si adoptujú niektorú z ošetrených mačiek.

Cieľom združenia je vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore a rozvoju pozitívnych vzťahov medzi človekom a mačkou. Nie je to zárobková činnosť a nejde ani o vytváranie zisku, ale o poslaní. Dobrovoľníci sa okrem hľadania nového domova pre mačky snažia zvyšovať informovanosť o zodpovednosť ľudí v súvislosti s mačkami (o ich ochrane, problematike túlavých mačiek, o potrebe kastrácií a podobne), chcú prispieť k lepšiemu spolužitiu človeka a mačky.

 „OZ Mačky Zvolen oficiálne vzniklo 9. apríla 2014, ale reálne sme začali pomáhať už v júni 2013, kedy sme kastrovali prvého čierneho kocúrika. Odvtedy prešlo našimi rukami veľa mačacích tulákov a mnohým sme našli aj teplo domova. Plánujeme v tom pokračovať. Jedinou brzdou sú pre nás depozitné a karanténne priestor Teraz máme v starostlivosti veľký počet mačiek a adopcie akosi viaznu,

hovorí dobrovoľníčka Barbora Šingerová.

Preto sa OZ Mačky Zvolen obracia aj na Bystričanov, ktorí majú dobré srdce a milujú zvieratá, aby sa skúsili pozrieť na mačičky v útulku a pokiaľ ich niektorá zaujme vzhľadom alebo svojou charakteristikou, môžu si ju adoptovať. Všetky prešli dôkladnou starostlivosťou.

Pomoc mačkám v núdzi obsahuje:

– združovanie milovníkov mačiek a ochranárov a ich pravidelné stretávanie.
– spolupráca s organizáciami ochrancov zvierat, inštitúciami, orgánmi štátnej správy
– výchova ľudí k etickému postoju k mačkám.
– zriadenie kvalitného azylu (útulku, depozitu) pre mačky
– udržovanie webu a facebooku ich v aktuálnosti pre inzerovanie mačiek a informovanosti verejnosti
– OZ sa dištancuje od všetkých nezákonných a extrémistických aktivít.

Takto môžete pomôcť:

– adoptujte si zvieratko
– prispejte finančne na č. účtu: 000000–5057186339/0900
– ponúknite domácu dočasnú starostlivosť o mačičky
– poskytnite pomoc pri prevozoch mačiek k veterinárovi alebo do nových domovov
– môžete ponúknuť materiálnu pomoc
– propagujte OZ Mačky Zvolen
– inzerujte, zdieľajte či topujte tie mačičky, ktoré si hľadajú domov.

Na Vaše ďalšie otázky odpovedia dobrovoľníci na mnau.zv@gmail.com  facebooku Mačky Zvolen a na www.mackyzvolen.sk. Všetkých mačacích zverencov, ktorí sa  dostali do opatery dobrovoľníkov, nájdete na  Mačky zo Zvolena.

Autor: (mt), Foto: OZ Mačky Zvolen + ilust.