Druhý pokus o podpis Memoranda kandidátov na predsedu BBSK

SPRÁVY
4 /

urad-bbsk

V máji predstavil jeden z kandidátov na župana BBSK a generálny riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania Stanislav Mičev Memorandum, ktorého cieľom bolo nájsť medzi ohlásenými kandidátmi porozumenie v snahe podporiť v nadchádzajúcich krajských voľbách toho z nich, kto bude mať najväčšiu podporu verejnosti.

Dohoda kandidátov opäť aktuálna

Zdalo sa, že táto snaha upadne do zabudnutia, nakoľko ju v máji podpisom akceptoval len jeho predkladateľ Stanislav Mičev.

„Tieto krajské voľby v Banskobystrickom kraji nie sú len voľbami o nové, kvalitnejšie riadenie kraja. Sú to voľby o rozvoj kraja a nášho štátu v demokratickom systéme bez neofašistickej ideológie“

hovorí  Mičev.

Jeho protikandidát, politológ a poslanec NR SR Martin Klus, ktorí je nominantom širokej koalície SaS, OĽaNO-NOVA, KDH a OKS, k tomu dodáva.

Už keď pán Mičev hovoril prvýkrát o memorande, považoval som to za vysoko demokratickú myšlienku, keďže nám zrušenie dvojkolovej voľby rozbíja hlasy a nemusíme dosiahnuť želaný posun. V máji predložené memorandum malo pár štylistických nedostatkov, ktoré mi neumožnili svoj podpis priložiť. „Tieto sa nám však úspešne podarilo upraviť a aj vďaka operatívnemu súhlasu koaličnch partnerov, dnes nič nebráni tomu, aby som sa k memorandu pripojil.“

Stanislav Mičev opäť oslovil aj ostatných kandidátov, aby sa k upravenej verzii memoranda pridali a v tejto chvíli čaká na ich reakcie.

„Memorandum je prejavom dobrej vôle a k ničomu aktuálnych kandidátov nezaväzuje. Len vyjadruje ich ochotu hľadať kompromis medzi osobnými ambíciami a vyšším cieľom. Zároveň vysiela signál voličom, ktorí tiež majú vlastné predstavy o svojej voľbe, aby mali čas nájsť kompromis medzi osobným postojom a vyšším cieľom, o ktorý v našom kraji  v skutočnosti ide. Preto verím, že sa pripoja aj ďalší,“,

upresňuje Mičev.

„Cestujúc po kraji cítim, že občania takýto krok od nás zároveň očakávajú, pokiaľ bude kandidovať súčasný župan. Nechcú, aby sa ich hlasy rozdelili medzi osem kandidátov a náš kraj by tak zostal na ďalších päť rokov napospas človeku, ktorý pre jeho rozvoj neurobil vôbec nič. Naopak, poslúžil mu len ako zamestnávateľ rodiny a straníckych príslušníkov, resp. ako výťah do veľkej politiky,“

vysvetľuje Klus.

„To najlepšie, čo by sa nášmu kraju mohlo stať by bolo, ak by Marian Kotleba ani nekandidoval. Keďže sa evidentne bojí prehry a vyčkávaním s ohlásením kandidatúry do poslednej chvíle taktizuje, tak je zrejmé, že aj táto iniciatíva tomu môže napomôcť,“

 uzatvára Mičev.

Okrem dvojice Stanislav Mičev a Martin Klus sa ostatní siedmi známi kandidáti zatiaľ vyjadrovali k Memorandu zdržanlivo alebo vôbec. Zrejme táto otázka padne aj na stredajšom podvečernom stretnutí ôsmich kandidátov v bystrickej Záhrade. Súčasný predseda BBSK Marian Kotleba doposiaľ svoju opätovnú kandidatúru nepotvrdil…

Nový text Memoranda o vzájomnej podpore

 My, dolupodpísaní kandidáti na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, uvedomujúc si aktuálny stav slovenskej spoločnosti, rastúce presadzovanie extrémistických síl a riziko nebezpečnej zmeny politickej a spoločenskej orientácie Slovenska, s popieraním základných ľudských práv a princípov demokracie, pristupujeme v plnej vážnosti k nasledovnému zneniu Memoranda o vzájomnej podpore.

Vstupujeme do etapy regionálnych volieb v legislatívne komplikovaných podmienkach, ktoré nám neumožňujú logicky viesť otvorený politický súboj, na základe našich programov, až do času volieb.

Motiváciou každého z nás je nespokojnosť s aktuálnym rozvojom nášho kraja, neznášanlivá a diskomunikatívna politika, neodbornosť, izolácia na národnej a medzinárodnej pôde a praktický zásah do demokratických princípov, ktoré reprezentuje a charakterizuje súčasné vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja.

Našim spoločným cieľom je nahradiť súčasné vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja, reprezentované Marianom Kotlebom, predsedom strany Kotleba – ĽSNS a zachovať pôvodné historické hodnoty našej kultúry, dosiahnuť spokojnosť občanov a posunúť kraj k objektívnemu rozvoju a všestrannej komunikácii.

Plne si uvedomujeme našu zodpovednosť, ktorú deklarujeme vo svojich programoch a víziách a apel občanov Banskobystrického kraja, celého Slovenska a demokratického sveta po zjednotení síl a vzájomnej spolupráci v rámci regionálnych volieb.

Týmto Memorandom sa zaväzujeme, že budeme viesť kampaň čestne,  nebudeme používať postupy politického marketingu, ktoré budú poškodzovať ostatných kandidátov, prípadne akýmkoľvek spôsobom spolupracovať so stranou Kotleba – ĽSNS a súčasným vedením kraja.

 Týmto Memorandom zároveň deklarujeme, že od momentu jeho podpisu do 5. 9. 2017 budeme viesť otvorenú kampaň každý individuálne. V čase od 5. do 15.  septembra 2017 spoločne prehodnotíme ďalší postup s hľadaním nástrojov na výber kandidáta, ktorý bude mať najväčšie šance uspieť vo voľbách 4. 11. 2017 a ktorému bude vyjadrená podpora ostatnými dolupodpísanými kandidátmi.

 Toto rozhodnutie potvrdzujeme svojim podpisom, s plným vedomím a plnou zodpovednosťou voči občanom Banskobystrického kraja a Slovenskej republiky.

 

 

Zdroj: Stanislav Mičev, Foto: ilustračné