Dopravný režim počas 361. Radvanského jarmoku

SPRÁVY
0 /

Po dobu trvania Radvanského jarmoku i pred ním budú v centre mesta Banská Bystrica a jeho najbližšom okolí platiť viaceré dopravné obmedzenia. Preto viac ako inokedy musia vodiči sledovať nové dopravné značenie a prispôsobiť sa mu.

Úplné uzávery

 • Parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží – už od 3. septembra od 19:00 hod. do 10. septembra do 20:00 hod.
 • Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591 a odbočenie z cesty I/66”) – od 3. septembra od 19:00 hod. do 10. septembra do 20:00 hod.
 • Bakossova ulica, pričom občanom s trvalým pobytom bude vjazd povolený bez obmedzenia, od 7. septembra od 06:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod.
 • Vajanského námestie od križovatky s ulicou J. Kráľa – od 6. septembra od 06:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod.
 • Vajanského námestie od ulice M. Rázusa (od objektu Matice Slovenskej) tak, aby obslužná komunikácia pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná od 6. septembra od 06:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod.
 • Vajanského námestie od Kuzmányho ulice – od 6. septembra od 06:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod.
 • Národná ulica od križovatky s Kuzmányho ulicou po Nám. SNP – od 6. septembra od 19:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod.
 • Kapitulská ulica od križovatky J. Cikkera po Nám. SNP – od 6. septembra od 19:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod.
 • Parkovisko na Nám. slobody za Domom kultúry – od 6. septembra od 19:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod.
 • Príjazdová cesta pod Baštou – od 6. septembra od 06:00 hod. do 10. septembra do 06:00 hod.
 • Parkovisko Mičinská cesta (bývalá dočasná autobusová stanica) – 8. septembra.

doprava1

Zobojsmernenie

 • Kuzmányho ulica od Vajanského námestia po Národnú ulicu – od 6. septembra od 06:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod. V zmysle prenosného dopravného značenia bude obmedzene povolený vjazd a pozdĺžne státie motorových vozidiel.
 • Bakossova ulica od č. 24 po Nám. Š. Moysesa č. 16 – od 7. septembra od 06:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod.

Taktiež je potrebné pripraviť sa na vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach na Vajanského námestí (na parkovisku) a v Kapitulskej ulici pod Nám. SNP v dňoch 6. – 9. septembra.

Taxislužby budú parkovať na moste cez potok Bystrička (pri križovatke s ul. J. Kráľa) a v Kapitulskej ulici pri budove SSE. Dočasné parkoviská taxislužby budú označené prenosným dopravným značením.

Mesto odporúča návštevníkom Radvanského jarmoku využiť MHD. V prípade potreby dopravcovia zabezpečia posilnenie spojov.

 

radvansky jarmok namestie snp

Zdroj: Mesto BB, Foto: ilustračné