Zákaz státia dodávok na sídliskách by mal uvoľniť až tristo parkovacích miest

SPRÁVY
19 /

_MG_7236

Znižovanie deficitu parkovacích miest v čase, keď sa počet registrovaných automobilov na jednu rodinu zvyšuje, je náročné. Aj keď ide o dlhodobý proces nielen z finančného, ale aj realizačného hľadiska, vedenie mesta venuje riešeniu statickej dopravy výraznú pozornosť.

Po verejných diskusiách s Banskobystričanmi, vypracovaní koncepcie parkovania v obytných zónach či zavedení parkovacieho fondu, začína samospráva realizovať jedno z ďalších opatrení. V priebehu júna nadobudne na sídliskách platnosť  zákaz státia nákladných vozidiel s dĺžkou nad päť metrov.  

Všetky nákladné autá by mali parkovať v sídle firmy alebo na vlastných parkovacích plochách. Realita je však iná.  

Postupne začíname realizovať ďalšie opatrenia, aby sme situáciu s parkovaním v našom meste zlepšili. Chceme zamedziť parkovaniu nákladných vozidiel s dĺžkou nad päť metrov na sídliskách, čím uvoľníme zabraté parkovacie miesta  približne v štyroch percentách.  Počítame s prechodným obdobím, počas ktorého bude mestská polícia kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia, vodičov informovať, aby si na zákaz zvykli a neskôr pristúpi k represívnym opatreniam,

informoval vo štvrtok novinárov primátor Ján Nosko.

Od júna vodiči pri vstupe do Sásovej, Radvane, Podlavíc, na Fončordu a Uhlisko, natrafia na dopravnú značku, ktorej použitie schválil Okresný dopravný inšpektorát. Zákaz parkovania nákladných vozidiel bude časovo obmedzený a pôjde o zákaz státia, nie zastavenia. Nákladné vozidlá nad päť metrov budú môcť na sídliskách parkovať len počas pracovných dní v čase od 7:00 do 18:00 hod.

Inšpirovali sme sa aj inými mestami, kde je podobný zákaz už dlhšie v platnosti. Dopravné značenie nebudeme umiestňovať na každú ulicu, ale len pri vstupoch na sídliská. Zmena oproti iným samosprávam je v tom, že vodiči nákladných vozidiel budú mať v jednotlivých mestských častiach možnosť zaparkovať na záchytných parkoviskách. Je to zmena oproti iným mestám, kde síce opatrenie zaviedli, no neponúkli majiteľom dodávok náhradné riešenie,“

povedal Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Spočiatku budú voči vodičom nákladných  vozidiel postupovať ústretovo aj mestskí policajti. Náčelník MsP Miroslav Bálint uviedol:

„Každá zmena v doprave musí najskôr vojsť do povedomia vodičov a oni ju musia rešpektovať nový dopravný režim vrátane značenia. My budeme ústretový na nejakú dobu, pokiaľ si vodiči na to zvyknú. .Budeme ich upozorňovať na zlé parkovanie, robíme evidenciu a pokiaľ dôjde k opakovanému porušeniu dopravných predpisov či VZN, tak príde aj k sankčnému postihu.”

Samospráva odporúča dotknutým vozidlám využiť v Sásovej parkovisko na Pieninskej ulici, ktoré už od 1. júna nebude slúžiť ako autocvičisko. Na Fončorde ide napr. o lokalitu Cesta na štadión či Námestie Ľudovíta Štúra. Po rokovaniach vedenia mesta s vlastníkom starého Tesca v Radvani, budú môcť vodiči nákladných áut využiť na parkovanie plochu pred chátrajúcou budovou. V Kremničke odporúčame využiť parkovisko pri bývalom ZVT, v Podlaviciach koniec Námestia L. Svobodu a na Uhlisku parkovisko na Mičinskej ceste (dočasná autobusová stanica).

Predseda komisie pre  dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok Marek Modranský k tomu dodal:

„Toto riešenie vnímame v dopravnej komisii veľmi pozitívne, pretože nákladné vozidlá nemajú štandardné rozmery a niektorí majitelia si zvykli  obsadzovať parkovacie miesta určené pre osobné motorové vozidlá miestnych obyvateľov. Cieľom je dať veci na poriadok, aby normované parkovacie miesta slúžili štandardným vozidlám a nie nákladným, ktoré majú parkovať v sídlach firiem alebo na parkoviskách k tomu určeným.“

Nejde však o jediný projekt, ktorým sa mesto snaží riešiť statickú dopravu. V súčasnosti sa pracuje na obstaraní projektovej dokumentácie vybudovania parkoviska na Tatranskej ulici v Sásovej, v okolí Saleziánov. Aj odkúpenie kotolní na Tatranskej ulici a Kalinčiakovej v Radvani vytvorí v budúcnosti desiatky možností na parkovanie.  

V súčasnosti je v príprave i projektová dokumentácia výstavby parkovacích miest na Tulskej ulici. Už v tomto roku by mali vzniknúť parkovacie plochy na Rudohorskej ulici v Sásovej a Povstaleckej ulici v Podlaviciach.

Zdroj: mesto BB, Foto: Mirka Chabadová