Do Banskobystrického kraja idú investície aj investori

SPRÁVY
3 /

banskobystricky kraj

Odstraňovanie regionálnych disparít, teda rozdielov medzi regiónmi, je nevyhnutnou podmienkou zvyšovania kvality života na Slovensku. Pokúsili sme sa zmapovať aktuálnu situáciu v Banskobystrickom kraji v súvislosti s novými investíciami, ktoré sú potrebné k naštartovaniu rozvoja celého kraja.

SARIO

Banskobystrickému kraju priamymi investíciami, ako aj s umiestňovaním investorov pomáha najmä vláda SR. Podľa generálneho riaditeľa SARIO Róberta Šimončiča nárast investícií potvrdzuje, že naša krajina je atraktívna nielen pre nových investorov, ale aj pre tých etablovaných, ktorí Slovensko vnímajú ako spoľahlivého partnera:

„Darí sa nám získavať investície s vyššou pridanou hodnotou aj do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti.” 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vyvíja aktivity najmä s cieľom zvýšenia prílivu zahraničných investorov. Za obdobie rokov 2017 a 2018 (stav k 30.1.2018) agentúra SARIO úspešne ukončila 12 projektov investorov smerujúcich do lokalít Banskobystrického kraja. Tieto projekty spolu vytvoria viac ako 2 000 nových pracovných miest pri celkovej investícii vo výške takmer 90 mil. €.

Úspešne ukončené projekty v Banskobystrickom kraji 2017-2018 (stav k 30. 1. 2018)

Názov spoločnosti

Krajina Typ Výška investície v mil. eur Nové prac. miesta Sektor Lokalita

Rok 

IBM Slovensko USA nová 0,5 90 IT centrum Banská Bystrica 2017
Versaco Poľsko nová 1,3 20 výroba krytov na kolesá Hnúšťa 2017
Hyca Slovenská republika nová 1,2 20 Výroba nadstavieb nákl. podvozkov Hnúšťa 2017
Thorma Slovenská republika expanzia 0,45 20 Predpovrchová a konečná úpr. produktov Fiľakovo 2017
MataAutomotive Turecko nová 4 250 Výroba interiérových automobilových komponentov Veľký Krtíš 2017
PunchCorporation Belgicko nová 30,5 350 Výroba výkoviek do aut. podvozkov Detva 2017
J-Technics Belgicko nová 1 10 Výroba brán a plotov Rimavská Sobota 2018
Kamenárstvo Ulický Slovenská Republika expanzia 2,6 25 Výroba kamenných dosiek Rimavské Zalužany 2018
Spengle Švajčiarsko nová 1,5 40 Výroba kolies pre bicykle Vlkanová 2018
ZF Slovakia Nemecko nová 0* 200 výroba podvozkových komponentov Detva 2018
Intercable Taliansko nová 10 255 Výroba plastových aut. komponentov Kriváň 2018
SAM Automotive Nemecko nová 36 800 Výroba aut. hliníkových ext. komponentov Veľký Krtíš 2018

*spoločnosť presúva stroje z fabriky v Leviciach a bude pôsobiť v prenájme (zdroj: SARIO)

Okrem uvedených projektov sa za január budú môcť môžu vykázať ďalšie dva projekty (oba majú podané žiadosti na Ministerstve hospodárstva). Minister hospodárstva Peter Žiga k tomu uviedol:

„Nie je pravda, že všetky investície a nové pracovne miesta smerujú len na západ alebo východ Slovenska čoho dôkazom sú uvedené projekty podľa SARIO . Preto je dôležité o nich informovať.“

 Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, ktorý sám pochádza z Banskej Bytsrice, ho doplnil:

„Vždy som presadzoval, aby Ministerstvo hospodárstva ako aj agentúra SARIO vytvárali na investorov väčší tlak, nech svoje investície umiestňujú aj na území nášho kraja. Chcem im poďakovať za to, že aj vďaka ich aktivitám v našom kraji vznikne viac ako 2000 nových pracovných miest.” 

 Výjazdové zasadnutie vlády SR v Revúcej  a eurofondy

Vláda SR na svojom decembrovom výjazdovom rokovaní v Revúcej schválila vládny materiál: Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky. 

Z rezervy vlády SR pôjdu finančné prostriedky napokon vo výške 1 milión 45 tisíc eur  z rezervy vlády Slovenskej republiky – pôvodný návrh bol navýšený o 45 000 eur na opravu komunikácií v  obciach Gemer, Ratkova, Muránska huta a pre obec Chyžné.

Najviac,  400 000 eur, je určených na opravu vybraných úsekov ciest II. triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji a 129 000 eur na infraštruktúru v meste Revúca.  Ostatné prostriedky sú určené na rekonštrukcie obecných budov, kultúrnych domov, kostolov či pamiatok, ako aj miestnych komunikácií  či cyklotrás v ďalších cca 30 mestách či obciach okresu.

Doposiaľ boli z regionálneho príspevku podporené  napríklad  stavebné práce na realizáciu stavby cyklotrasy Mokrá Lúka – Revúcka Lehota, projektové a geodetické práce na začatie budovania inžinierskych sietí v obci Mokrá Lúka, stavebné práce na rekonštrukciu umelej ľadovej plochy v meste Revúca, stavebné úpravy strechy budovy mestského úradu v Tornali, činnosť Centra podpory regionálneho rozvoja a regionálny príspevok aj na  technické vybavenie obecného podniku na výrobu cestovín v obci Gemer.

Členovia Akčnej rady okresu Revúca v spolupráci s Centrom podpory regionálneho rozvoja  vypracovali aj koncepciu  cestovného ruchu pre región s niekoľkými čiastkovými projektmi napomáhajúcimi naštartovať túto doposiaľ zanedbanú oblasť rozvoja.

Vďaka revízii Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) sa podarilo nájsť riešenie, ako môže prísť do Banskobystrického samosprávneho kraja 20 miliónov eure, o ktoré prišiel kraj kvôli nelegálnemu zamestnávaniu na úrade predchádzajúceho župana Mariana Kotlebu.

Prijímateľom eurofondov na obnovu ciest II. a III. triedy však bude krajská Banskobystrická regionálna správa ciest a. s., v ktorej sa po minuloročných regionálnych voľbách vymenilo celé vedenie.

Tieto skutočnosti dávajú predpoklady k tomu, aby krajská samospráva v spolupráci s mestami a obcami, aj s pomocou vlády SR mohla zabezpečiť žiaduci rozvoj Banskobystrického kraja.

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné