V ČOV Rakytovce pribudlo jazierko na zrážkovú vodu, domčeky pre vtáky, hmyz a netopiere

SPRÁVY
0 /

Vďaka spolupráci Nadácie Ekopolis, spoločnosti VEOLIA i ďalších partnerov z biznisu a akademickej sféry, nedávno pribudlo v areáli Čistiarne odpadových vôd v Rakytovciach pri Banskej Bystrici jazierko na zrážkovú vodu.

Okrem úspory vody predstavuje tiež jazierko nový priestor pre organizmy, ktoré by inak v priemyselnom prostredí nemali šancu prežiť. Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis k tomu uvádza:

„Téme adaptácie na zmeny klímy v urbanizovanom prostredí sa Nadácia Ekopolis venuje dlhodobo v rámci svojich viacerých projektov a programov. V našich podmienkach táto téma úzko súvisí nielen s problematikou úspor a zadržiavania vody v krajine, ale aj potrebou zachovania biodiverzity. Osobitnou výzvou v tejto súvislosti sú opatrenia v priemyselných areáloch a prevádzkach.“

cov3

Zaujímavým príkladom spolupráce rôznych partnerov pri plánovaní a realizácii takýto opatrení je priemyselný areál čističky odpadových vôd Rakytovce. Nadácia Ekopolis sa tu angažuje už druhý rok vďaka výbornej spolupráci s prevádzkovateľom ČOV – firemného partnera VEOLIA / Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

K vysadeným drevinám, vtáčím a netopierím búdkam a hmyzím domčekom, ktoré tu pracovníci Nadácie Ekopolis osadili v minulosti. Nedávno pribudlo jazierko zásobované zrážkovou vodou zo strechy blízkeho objektu,“

dodáva Ragalová.

cov4

Návrh zadržania vody a vytvorenia nového biotopu vytvorili študenti a študentky z Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici v rámci tretieho ročníka súťaže NESTLÉ PRE VODU na jar 2018. Hoci práca nezískala osobitnú cenu, VEOLIA podporila dopracovanie študentskej štúdie do formy projektovej dokumentácie príslušným odborníkom.

Následne, vďaka podpore Nadácie Ekopolis spolu s nadáciou C&A Foundation, bolo jazierko vytvorené a dnes už slúži svojmu účelu. Tieto priestory zároveň slúžia na environmentálne vzdelávanie žiakov a študentov zo základných, stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a okolia, ktorí areál navštevujú v rámci lektorovaných exkurzií.

Skúsenosti z tohto projektu bude Nadácia Ekopolis zdieľať v rámci projektu podporeného z programu LIFE, ktorého cieľom je propagovať práve zvýšenie biodiverzity v priemyselných areáloch.

cov2

Zdroj: Martina Ragalová, Foto: Nadácia Ekopolis