Čo čaká Banskobystričanov v roku 2018

SPRÁVY
9 /

mesto

Začal Nový rok 2018 a s ním plnenie našich plánov a predsavzatí. Tie má aj mesto Banská Bystrica a vonkoncom nie sú malé. Čo nás teda čaká v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch?

Investície, investície a investície

Primátor mesta Ján Nosko na novoročnom Námestí SNP povedal:

„Na tento rok mestské zastupiteľstvo schválilo rozvojový rozpočet, ktorý nám umožní pokračovať v nových investíciách, ktoré nás posunú opäť dopredu. Bol by som rád, keby sa v našom meste vytvorila taká spoločná pozitívna karma, aby sme spolu stále ťahali za jeden povraz. Spolu sme Bystrica. Nech je pre nás všetkých rok 2018 úspešný a na jeho konci môžeme  s úsmevom bilancovať, čo sa nám podarilo urobiť.

 Za najdôležitejšie v roku 2018 považuje štatutár mesta strategické investičné projekty s čerpaním eurofondov a ďalších mimorozpočtových zdrojov či  pokračovanie Iniciatívy stredné Slovensko za dostavbu modernej dopravnej infraštruktúry v celom regióne. Pripravených na realizáciu je 46 projektov.

Bude pokračovanie obnovy materských škôl tak, aby sa v ďalšom roku mohli v nich umiestniť všetky deti, ktorých rodičia o to požiadajú. Na rekonštrukciu dôležitých ciest na ulici Poľná a Zvolenská pôjde 1,57 milióna eur z prebytku minulých rozpočtov. Mesto bude pokračovať v obnove miestnych komunikácií vo všetkých mestských častiach.

V roku 2018 začne výstavba nového mosta cez Hron do mestskej časti Iliaš za 1,6 milióna eur, pretože ten existujúci „provizórny“ už nevyhovuje súčasným technickým podmienkam prevádzky ani z bezpečnostného hľadiska. 860 000 eur pôjde na výstavbu cyklistického chodníka od Europy z Huštáku do Podlavíc, zároveň sa z mimorozpočtových zdrojov vypracuje projekt  udržateľnej mobility v meste.

Na nové verejné parkoviská v Podlaviciach a na Tulskej je vyčlenených 710 tisíc eur.  Vypracované štúdie nám majú povedať, ako sa dajú kapacitne vyriešiť kritické križovatky na Huštáku, pri bývalej Slovenke či kruhová križovatka pri Lídli smerom na Podlavice.

Mesto ďalej investuje do športu. Na športoviská v areáloch ZŠ pôjde 760 tisíc eur. Ďalšie financie na zriadenie odborných učební ZŠ či projekt rekonštrukcie mestského parku a vnútroblokov na sídliskách.

Banskobystrická samospráva s metskou spoločnosťou MBB a.s. očakávajú príchod ďalších investorov do priemyselného parku, vďaka novému súkromnému investorovi by sa konečne mala začať prestavba areálu bývalej slovesnky Mohli by sa pohnúť aj „stojate vody“ pri konkurzoch na majetok dlžníka – jama pri MsÚ a bývalý Dom kultúry. Samospráva  vypracuje europrojekt nového Centra kultúrneho priemyslu v areáli bývalej ZŠ Magurská.

Koncom roka budú komunálne voľby

Vyrovnaný rozpočet s rekordnými príjmami a výdavkami na úrovni vyše 75,3 milióna eur dáva všetky predpoklady k tomu, aby rozvoj mesta Banská Bystrica pokračoval aj v roku 2018 v nastúpenom trende aktuálneho volebného obdobia. To končí práve koncom tohto roka, kedy nás čakajú komunálne voľby.

Vzhľadom na vznik novej mestskej časti Fončorda sa rozdelí doposiaľ najväčší volebný obvod č. 4 – Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa. Zároveň sa čaká na schválenie novely Zákona o obecnom zriadení, ktorá by mala určiť aj nové maximálne počty poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. V našom meste je dnes v zastupiteľstve 31 poslancov, ktorých sme volili v štyroch volebných obvodoch.

Čaká sa na vyjadrenie súčasného primátora Jána Noska, ktorý na otázku, či bude opäť kandidovať, odpovedal:

 „Teší ma, že za uplynulé tri roky sme spolu s poslancami dokázali napĺňať očakávania ľudí. Čaká nás náročný rok, počas ktorého budem so svojím tímom spracovať naplno a o svojej opätovnej kandidatúre som sa zatiaľ zásadnejšie nezamýšľal. Vyhodnocujem situáciu priebežne a vyjadrím sa v pravý čas.“

V každom prípade Banskobystričania po minuloročných regionálnych voľbách s novým županom a hodnotení doterajších výsledkov práce primátora s väčšinou poslancov mestského zastupiteľstva môžu hľadieť na rok 2018 pozitívne.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová ilustr.