Chceme v Európe zlacniť cenu tovarov a vytvoriť nové pracovné miesta?

SPRÁVY
3 /

digitalne sluzby1

Túto otázku si položil europoslanec z nášho regiónu Vladimír Maňka. V Európskom parlamente pôsobí ako člen rozpočtového výboru a náhradník viacerých výborov, vďaka ním navrhovaným opatreniam sa mu podarilo ušetriť milióny eur na byrokracii EP.

V EÚ máme 28 rôznych digitálnych trhov s 28 rozdielnymi pravidlami. To odrádza podniky od cezhraničného obchodovania a bráni spotrebiteľom využiť najvýhodnejšie ponuky v rámci EÚ.

Dnes preto iba 7 % malých a stredných podnikov v EÚ predáva cezhranične. Len 18 % spotrebiteľov, ktorí v roku 2014 používali internet na súkromné účely, nakupovalo online z inej krajiny EÚ, kým na domácom trhu ich nakupovalo 55 %. Spotrebitelia nemajú istotu pri cezhraničných nákupoch online.

Veria, že sú lepšie chránení pri nakupovaní online vo svojej vlastnej krajine, ktoré sa realizuje podľa im známeho vnútroštátneho práva. Viac ako 122 tisíc podnikov by v tejto oblasti začalo podnikať, ak odstránime túto prekážku.

Problémom sú dnes aj príliš vysoké náklady na doručenie objednaných tovarov. Cezhraničné doručovanie zásielok, účtované vnútroštátnymi prevádzkovateľmi poštových služieb, je dvakrát až päťkrát vyššie než domáce,“

hovorí europoslanec Vladimír Maňka

Spotrebitelia môžu celkovo každý rok ušetriť 11,7 mld. eur, ak si pri nákupe prostredníctvom internetu budú môcť vybrať z kompletnej ponuky online tovarov a služieb v rámci EÚ.

Až 57 % spoločností uviedlo, že ak by sa vo všetkých členských štátoch EÚ používali rovnaké pravidlá elektronického obchodu, začali by online predaj do iných členských štátov EÚ alebo by svoj online predaj zvýšili.

„Ak odstránime prekážky v rozdrobenom trhu v rámci Európy, automaticky rozšírime trhy, podporíme lepšie služby za nižšie ceny, vytvoríme nové zdroje zamestnanosti a prispejeme k európskemu HDP ďalšími 415 mld. eur. Bez spolupráce v EÚ to nepôjde,“

dodáva Vladimír Maňka.

V EÚ dnes máme:

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112,

Linku na oznamovanie nezvestných detí 116000,

Linku pomoci deťom 116111,

Linku dôvery (emocionálnej podpory) 116123,

Právo na zmenu prevádzkovateľa služieb pevnej alebo mobilnej siete v priebehu jedného pracovného dňa, pričom je možné ponechať si svoje pôvodné telefónne číslo, t. j. prenosnosť čísla,

Nižšie ceny v oblasti elektronických komunikácií poplatkov za roaming, ktoré od roku 2007 neustále znižujeme a v júni 2017 sa úplne zrušili,

Máme doménu najvyššej úrovne EÚ,

Ochranu súkromia a ochranu údajov,

Platformu na riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a internetovými obchodníkmi.

Európsky parlament prijal nariadenie, ktorým sa technológia eCall stane povinnou výbavou vo všetkých automobiloch vyrobených od apríla 2018 (automatické privolanie záchrannej služby pri automobilových haváriách).

Okrem toho Európsky parlament tento rok prijal správu s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu. V nej sa kladie dôraz na zamedzenie neopodstatneného geografického blokovania, potrebu trvalej ochrany spotrebiteľa pri nakupovaní online a offline, zlepšenie cezhraničných služieb doručovania zásielok, odstránenie prekážok digitálnych inovácií či súdržnosť režimov ochrany súkromia a údajov.. 

Čo ešte potrebuje EÚ vyriešiť:

Investovanie do jednotného digitálneho trhu,

Zabránenie neopodstatnenému geografickému blokovaniu (geo-blocking),

Lepší prístup k digitálnemu obsahu – moderný, európskejší rámec autorských práv,

Zníženie záťaže a odstránenie prekážok týkajúcich sa DPH pri predaji cez hranice,

Priame dane,

Boj proti nezákonnému obsahu na internete,

Posilňovanie dôvery a bezpečnosti spracovávaní osobných údajov v oblasti digitálnych služieb a pri spracovávaní osobných údajov,

Maximalizáciu rastového potenciálu digitálneho hospodárstva,

Budovanie dátového hospodárstva,

Inkluzívnu elektronická spoločnosť,

Elektronickú verejnú správu (e-government),

Medzinárodný rozmer.

 

 

Zdroj: Europskenoviny.sk, Foto: ilustračné