Banskobystrický samosprávny kraj zadefinoval vláde SR svoje priority

SPRÁVY
9 /

R1

V utorok 16. januára 2018 sa v zasadačke Úradu BBSK uskutočnilo pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a manažment regionálneho rozvoja v pôsobnosti  VÚC so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR – jej generálnej riaditeľky Evy Zelizňákovej a riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka, aj za účasti splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antona Marcinčina a bystrického župana Jána Luntera

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je tak už štvrtým v poradí, ktorý zdôraznil a vyargumentoval svoje priority. Splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin k tomu uviedol:

„Očakávam, že tieto priority sa objavia v národnom dokumente o stratégii regionálneho rozvoja. Rozvoj Slovenska znamená rozvoj regiónov, bez toho nemôže byť krajina, ktorá má všetky výrobné faktory – pracovnú silu, suroviny, kapitál a pôdu.“

V BBSK je päť najmenej rozvinutých okresov z 13 (Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš).  Bystrický župan Ján Lunter zdôraznil:

„Za jednu z našich najdôležitejších priorít považujem  kvalitnú cestnú infraštruktúru, a to najmä dobudovanie rýchlostnej cesty R2 spájajúcu Bratislavu s Košicami a ďalšími okresmi. Bez kvalitných ciest totiž neprídu investície, ľudia nebudú mať prácu a nezamestnanosť sa v niektorých okresoch bude stále držať na dvojcifernom čísle.“

 Podľa účastníkov stretnutia treba dbať na to, aby národné priority nezostali iba na kuse papiera, aby bol dokument živý a nestal sa len ďalším „šuflíkovým“ materiálom.

„Podpredseda vlády pripravuje národný investičný plán Slovenska a ten má byť nielen zbožným želaním, ale mal by obsahovať všetky závažné investície na území Slovenska, ktoré budú vychádzať z pripravovanej národnej stratégie rozvoja. Je to príležitosť a teraz je tá možnosť dostať do národného investičného plánu presne tie dôležité opodstatnené investície, ktoré vychádzajú z potrieb jednotlivých regiónov,“

objasnil Marcinčin.

Podľa riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka stratégia by mala byť hotová začiatkom roka 2019. Vyššie územné celky sú pri tvorbe pre nich dôležití kľúčoví partneri. Dávajú im väčší priestor, aby uplatnili požiadavky a potreby pri rozvoji svojich regiónov.

V tejto súvislosti treba pripomenúť združenie starostov a primátorov Banskobystrického a Žilinského kraja Iniciatíva Stredné Slovensko, ktorému predsedá banskobystrický primátor Ján Nosko a podporuje ho aj župan Ján Lunter.

Stredoslovenský región v porovnaní s ostatnými slovenskými regiónmi  v budovaní cestnej siete výrazne zaostáva. Iniciatíva Stredné Slovensko chce svojou činnosťou dosiahnuť dobudovanie diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová  a Hubová – Ivachnová, dostavbu R1 z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču popod Hiadeľské sedlo do Ružomberka.

Je to aj vybudovanie severojužného prepojenia Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Krupina – Šahy a zároveň súvisiace spojenia Banská Bystrica – Brezno – Telgárt, Zvolen – Lučenec – Tornaľa. Preto aj s občanmi združenie vyvíja verejný tlak na vládu SR a NDS, aby Stredoslovenský región mal čo najskôr vybudovanú modernú cestnú infraštruktúru.

 

Autor: (tom) a TASR, Foto: ilustračné