V Banskobystrickom kraji zarábajú muži o 559 € menej ako v Bratislavskom, ženy o 355 €

SPRÁVY
11 /

peniaze

Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR je priemerná mesačná mzda Bratislavčana 1.550 €, kým Banskobystričan zarobí priemerne 991 €. Ženy v Bratislavskom kraji majú priemernú mzdu na úrovni 1.181 €, kým Banskobystričanky 826 €.

Desať percent najlepšie zarábajúcich Slovákov zarobí mesačne minimálne 1.644 € v hrubom, ale desatina najhoršie platených zamestnancov nezarobila v minulom roku ani 445 eur. Napriek týmto rozdielom, ktoré sú aj medzi jednotlivými krajmi,  je Slovensko v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ stále krajinou s relatívne malými rozdielmi v príjmoch zamestnancov.

Mzdové rozdiely sú ešte výraznejšie, keď vezmeme do úvahy jednotlivé kraje a pohlavie. Najvyššia priemerná mzda mužov i žien je v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom. Banskobystrický kraj je na chvoste pred Prešovským.

Podľa analytikov vývoj priemernej mzdy úzko súvisí s vývojom na trhu práce. Platy najrýchlejšie rastú tam, kde je najväčší nedostatok pracovníkov. Aktuálne sa to prejavuje v  IT sektore a automobilovom priemysle.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví informácie a komunikácia (1.892 €), ďalej v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (1.769 €) či dodávka elektriny, plynu a pary (1.712 €).

„V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách 613 €, v ostatných činnostiach to bolo 662 € a  stavebníctve 689 €,“

uvádza ŠÚ SR. V roku 2016 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 912 €.

Priemerná mesačná mzda mužov a žien v eurách podľa krajov za rok 2016:

  1. Bratislavský kraj – muži: 1.550, ženy: 1.181
  2. Trnavský kraj – muži: 1.100, ženy: 848
  3. Žilinský kraj – muži: 1.092, ženy 822
  4. Trenčiansky kraj – muži: 1.087, ženy: 817
  5. Košický kraj – muži: 1 089, ženy: 869
  6. Nitriansky kraj – muži: 1.016, ženy: 805
  7. Banskobystrický kraj – muži: 991, ženy: 826
  8. Prešovský kraj – muži: 887, ženy: 777

 

Zdroj: ŠÚ SR, Foto: ilustračné