Vzniklo 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, prezentuje sa v Europe

SPRÁVY
2 /

gympel1

V dňoch 19. a 20. januára 2018 v čase od 9:00 do 21:00 hod. bude prebiehať v Europa Shopping Center prezentácia 1.Súkromného Banskobystrického gymnázia.

V septembri 2018 škola prvý krát otvorí svoje brány pre 60 študentov nového gymnázia, ktoré má za cieľ priviesť do Banskej Bystrice nový fenomén, ktorým je spojenie gymnaziálneho a odborného vzdelania v oblasti virtuálnej grafiky.

„Sme škola, ktorá prvýkrát v histórii rieši problém absolventa gymnázia – všeobecné vzdelanie. U nás získajú študenti odborné vzdelanie v oblasti virtuálnej grafiky. Uplatniť sa môžu v oblasti reklamy, médií – printových aj elektronických, v priemysle stavebnom, automobilovom a pod. Myslím, že preto sme tá správna voľba pre študentov, naši absolventi sú pripravení na ďalší odborný i osobný rast v budúcnosti,“

hovorí riaditeľ gymnázia Tibor Maťaš, podľa ktorého individuálnym prístupom riešia aj problémy študentov s rôznymi vývinovými poruchami učenia.

Vyučovanie bude prebiehať zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvoria priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí záujmu gymnázia je študent – rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách.

Týmto sa naskytne nielen Banskobystričanom možnosť študovať virtuálnu grafiku, čo ponúka ako jediné v Slovenskej republike práve 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium. Vďaka svojej jedinečnosti škola počíta s tým, že osloví žiakov z celého Banskobystrického kraja a postupne aj z celého Slovenska. Nakoľko nič výnimočné a kvalitné nie je zadarmo, na tejto škole sa bude platiť školné, ktorého výška je 10 € mesačne.

Škola bude pôsobiť v areáli Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Ružovej ulici. UMB a 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium podpísali memorandum o spolupráci, ktorým obe strany prezentujú svoj cieľ inovatívneho partnerstva medzi vysokou a strednou školou.

Vzájomná interakcia stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania v jednom areáli v tak úzkom prepojení má za cieľ produkovať vzdelanostne a psychologicky dozretého uchádzača o vysokoškolské vzdelanie.

Súčasťou piatkovej prezentácie školy 19. januára v Europe bude možnosť odfotiť sa s opaskom majstra sveta v Muay Thai Vladimíra „Draculu“ Moravčíka, ktorý je so svojou Šport Zónou ďalším podporovateľom novovzniknutej školy. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach štúdia na tomto gymnáziu, určite navštívte prezentáciu školy v ESC.

Viac informácií získate na www.sukromnygympel.sk.

baner 2

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné