Európske mesto športu si zaslúži aj rekonštrukciu futbalového štadióna s atletickou dráhou

SPRÁVY
19 /

stadion1

Na Troch kráľov prevzala Banská Bystrica štafetu Európskeho mesta športu 2017 od Košíc. Na Námestí SNP sa konala malá slávnosť, ktorej sa spolu s ďalšími hosťami zúčastnil aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Európske mesto športu 2017

Pri tejto príležitosti dal Peter Pellegrini občanom nášho mesta verejný prísľub v súvislosti s dlho pripravovanou rekonštrukciou futbalového štadióna na Štiavničkách:

Ako Banskobystričan som hrdý, že konečne sa nám splnil sen a stali sme sa hlavným mestom – športu. Budem veľmi rád, keď sa nám aj zo strany vlády podarí posunúť niektoré veľké projekty pre Banskú Bystricu ďalej. Potrebujeme začať s rekonštrukciou nášho futbalového štadióna a chcem spolu s primátorom uistiť všetkých, že zostane zachovaná aj nádherná atletická dráha, pretože máme olympijského víťaza Mateja Tótha a bolo by hriechom, keby sme to neurobili. Zaslúži si to Banská Bystrica a naša atletika.”

Banská Bystrica je v tomto roku Európskym mestom športu a aj vďaka tomu má šancu získať finančné zdroje na rekonštrukcie futbalového štadióna na Štiavničkách. Pellegrini verí, že na obnovu športovej infraštruktúry prispeje aj sekcia športu na ministerstve školstva.

Vlani sa takto podarilo mestu získať štátne financie na obnovu telocviční ZŠ Spojová a ZŠ Moskovská, predtým na nové multifunkčné ihriská.. Na jar sa s vládnou podporou dokončí výstavba korčuliarskej finančnou podporou vlády sa odštartovala už vlani v októbri výstavba in – line korčuliarskej dráhy pre verejnosť v parku pod Pamätníkom SNP.

Rekonštrukcia futbalového štadióna s atletickou dráhou

Slovenský futbalový zväz ešte v roku 2013 predstavil návrhy modernizácie futbalových štadiónov, na ktoré vláda SR schválila počas desiatich rokov príspevok 45 miliónov eur. Je medzi nimi aj štadión na Štiavničkách.

SFZ podľa pôvodnej dohody však uvoľní dotáciu vo výške 2,5 milióna eur na rekonštrukciu tohto štadióna pri 1,5 miliónovom spolufinancovaní mesta vtedy, keď bude banskobystrická samospráva vlastníkom tohto majetku. Armáda však mala doteraz problém s takýmto prevodom.

O samotnej rekonštrukcii futbalového štadióna, ktorého súčasťou je atletická tartanová dráha slúžiaca športovcom VŠC Dukla Banská Bystrica. rokuje vedenie mesto s ministerstvom obrany a ďalšími partnermi.

V júni 2016, keď mesto kvôli neplnenie dohôd v súvislosti s vysporiadaním záväzkov zo strany súkromného majiteľa klubu bolo nútené ukončiť spoluprácu FK Dukla, primátor Ján Nosko povedal:

„Ja by som tieto dve veci nespájal. Proces rekonštrukcie štadióna Štiavničky bol naštartovaný ešte pred voľbami, momentálne rokujeme s novým vedením Ministerstva obrany SR, SFZ ale aj VŠC Dukla Banská Bystrica, pretože Štiavničky okrem futbalu slúžia aj atletike. Tento  proces prebieha a nezávisí od vedenia FK  Dukla.“  

Zároveň  by sa malo naplniť uznesenie výjazdového zasadnutia vlády SR v Banskej Bystrici ešte z roku 2015, podľa ktorého má ministerstvo obrany navrhnúť vláde spôsob vzájomného majetkového vysporiadania futbalového štadióna s mestom.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a ilust.