Na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici začnú vyučovať thajský box

ŠPORT
0 /

16skola4-kil

Do systému športových tried začlenia v Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici thajský box, a to ako prví na Slovensku. Žiaci sa budú môcť popri štúdiu venovať tomuto čoraz populárnejšiemu kontaktnému športu a to pod dohľadom dvoch garantov celého projektu – reprezentačného trénera karate Jozefa Poliaka a Vlada „Draculu“ Moravčíka, ktorý je viacnásobný majster sveta a doslova legendou tohto športu na Slovensku.

Žiaci Muay Thai dostanú od budúceho školského roka 2018/2019 možnosť štvorročného a osemročného štúdia a to od 6. triedy základnej školy, ktoré sa končí maturitou. Manažér projektu Vladimír Piperek vysvetľuje:

„Keďže gymnázium môžu navštevovať deti z celého Slovenska, pribudne možnosť aj internátneho ubytovania. Súčasťou budú dvojfázové tréningy v našej novootvorenej Šport Zóne – Dracula Gyme, ktorý je riadnym členom Slovenskej Muay Thai asociácie, ako národného športového zväzu Thai boxu na Slovensku.“

Súčasťou projektu má byť aj finančno-materiálna podpora pre talentovaných športovcov, ktorí budú dosahovať dobré študijné výsledky. Po ukončení štúdia získajú automaticky absolventi trénerskú triedu 2. kvalifikačného stupňa v tomto športe. Riaditeľ športového gymnázia Jozef Smekal hovorí:

 „Thajský box zaznamenal kvalitatívny športový vzostup na Slovensku, ale aj v zahraničí. To dáva predpoklady širšieho záujmu mladých ľudí o toto športové odvetvie. Športové gymnázium v Banskej Bystrici je akreditované stredisko na vydávanie trénerskej kvalifikácie. Popri gymnaziálnom štúdiu majú žiaci možnosť rozvíjať úpravou rozvrhu hodín ich športové predpoklady pre viaceré kolektívne i individuálne športy.“  

Niekoľkonásobný majster sveta v thajskom boxe viacerých významných asociácií Vladimír Moravčík sa popri príprave na ďalšie majstrovské zápasy venuje čoraz intenzívnejšie práve výchove svojich nástupcov. Pre Bystricoviny uviedol:

„Thajský box má v Banskej Bystrici dlhú tradíciu a veľa našich bojovníkov dosiahlo v tomto športe skvelé výsledky, či už svetového, alebo európskeho významu. V poslednom období u nás v Dracula Gyme robíme veľa s mládežou. Našou snahou je ukázať Muay Thai ako šport bez zbytočných predsudkov, ktorý je vhodný pre všetky vekove kategórie, kde sa mládež naučí disciplíne, rešpektu a pokore.“

Možnosť štúdia a trénovania thajského boxu dostanú od budúceho školského roka aj žiaci 1. Súkromného Banskobystrického Gymnázia na Ružovej ulici v Sásovej, ktoré je zamerané na virtuálnu grafiku. Tam sa vyučovací proces prispôsobí tréningovým jednotkám v Dracula Gyme.

Rodičia, ktorí majú záujem prihlásiť žiakov do tohto štúdia, či už na Športovom gymnáziu, alebo 1. Súkromnom Banskobystrickom, tak môžu urobiť do 20. februára 2018. Informácie získajú na webových stránkach oboch škôl, alebo priamo v Šport zóne v Sásovej, prípadne prostredníctvom emailového kontaktu info@draculagym.sk.

Autor: (bl), Foto: Dracula Gym